DWS: De Fed stuurt de markten niet langer, maar volgt ze

De Federal Reserve (Fed) zal de rente morgen waarschijnlijk ongewijzigd laten, maar zal wel de weg vrij maken voor een renteverlaging in de nabije toekomst. Volgens Stefan Kreuzkamp, CIO van vermogensbeheerder DWS, laat de Fed zich daarbij meer beïnvloeden door de druk op haar beleid, dan door het feitelijke economische klimaat.

“Momenteel haalt de Amerikaanse centrale bank haar eerste doelstelling: volledige werkgelegenheid. Het werkloosheidscijfer ligt op een historisch dieptepunt van 3,6 procent. Sterker nog, bedrijven blijven het moeilijk hebben om vacatures in te vullen. Ook het aantal tijdelijke banen, vaak een belangrijke indicator, nam onlangs opnieuw toe. De inkoopmanagersindices zijn licht afgenomen, maar ook hier bleef de werkgelegenheidscomponent expansief.”

“Bij de prijsstabiliteit, de tweede doelstelling van de Fed, is er een discrepantie tussen de huidige inflatiecijfers en de verwachtingen. Dit jaar lijken de Amerikaanse inflatiecijfers wat zwakker, hoewel de kerninflatie al drie jaar tussen 1,7 en 2,3 procent schommelt. Toch zijn de inflatieverwachtingen de afgelopen twee maanden met bijna een half procentpunt gedaald. Deze hebben de neiging om de olieprijs op de voet te volgen, die in dezelfde periode ongeveer 20 procent verloor. De olieprijs wordt pas echt van betekenis voor de Fed als deze invloed heeft op secundaire prijzen.”

“Een ander secundair effect heeft mogelijk meer impact: hoe reageren de obligatiemarkten? In de afgelopen weken hebben deze duidelijke signalen gegeven. De Fed Fund-futuresmarkt houdt nu rekening met twee tot drie renteverlagingen tussen nu en het einde van het jaar.”

“Dit is precies waar de grootste druk op de centrale bank vandaan kan komen. De voorbije weken heeft de Fed weinig gedaan om deze marktverwachtingen tegen te gaan, integendeel. De kans op teleurgestelde beleggers is daarom groot mocht de Fed geen ruimte geven voor een renteverhoging in de komende maanden. Dit kan op korte termijn een effect hebben op de aandelen- en obligatiemarkten, die op hun beurt ervoor zorgen dat financieringsvoorwaarden bedrijven minder aantrekkelijker worden, ook weer een belangrijke indicator voor de Fed.”

“Het resultaat is dat de Fed de markten niet langer stuurt, maar volgt. Dit wordt nog verergerd door de kritiek van de Amerikaanse president op de Fed. Of de centrale bank nu bezwijkt voor Trumps wens dat de rente daalt of niet, er zal het vermoeden zijn dat er een politieke motivatie is.”

“Tijdens de tweedaagse bijeenkomst zullen de centrale bankiers veel minder over economische factoren debatteren dan over politieke en markttechnische overwegingen. Waarschijnlijk zullen ze de externe druk erkennen door hun ‘geduldig blijven’ aan te passen naar ‘adequaat reageren’. Na de verrassend sombere opmerkingen van ECB-president Mario Draghi in Sintra, is dit waarschijnlijk het minste wat de markten nu van de Fed verwachten.”