Dromen mag...

Door Igor de Maack, Beheerder en woordvoerder van het beheer, DNCA Investments

De afgelopen week wist Donald Trump in een recordtijd overtuigende resultaten af te dwingen van de Mexicaanse regering, nadat hij had gedreigd met nieuwe douaneheffingen als die haar migratiebeleid niet zou verstrengen. Mogen we dromen van het einde van de handelsoorlog met China, ook al is de tegenstander hier taaier en machtiger dan de Centraal-Amerikaanse onderbuur?

Igordemaack
Igor de Maack

De droom van een eindeloze Amerikaanse welvaart leeft blijkbaar ook in de hoofden van de beleggers, want we bevinden ons nu in de langste economische expansiecyclus in de geschiedenis van de VS, na die van 1991-2001. Toch duiken er ook signalen op die wijzen op een verzwakking van de Amerikaanse economie (laatste werkgelegenheidsstatistieken, sectoren in nood zoals de landbouw). Maar hiermee wordt het mondiale economisch systeem hoegenaamd niet in vraag gesteld.

De dollar plooit wel, maar breekt niet en behoudens de militaire koorts in de Golf van Oman (recente aanvallen op tankers) die de olieprijs doet stijgen, lijkt niets het delicate globale evenwicht echt te kunnen verstoren. Dit neemt niet weg dat de negatieve prestaties van mei de beleggers wakker hebben geschud. In juni komen ze schuchter tot hun positieven in een context van nog steeds lage rentevoeten.

De optimisten zullen zich een economische wereld inbeelden die zijn groei voortzet dankzij de onafgebroken technologische vooruitgang, zonder ecologische ramp, zonder werkloosheid, zonder ongelijkheid en zonder volatiliteit, terwijl de pessimisten het scenario van een economische megacrisis zien opdoemen. De waarheid zal wellicht ergens in het midden liggen.

Wat onze allocaties betreft, is een pragmatische benadering nog steeds de boodschap. We nemen aandelen op in een vermogen, maar op een doordachte en selectieve manier. De door de bedrijven uitgekeerde dividenden bieden nog steeds een interessant draagvlak om een portefeuille op te bouwen die de vergelijking kan doorstaan met de obligatierendementen van weleer (in de buurt van de 3 %-4 %).