“Eeuwigdurende” lage rente doet belangstelling voor groeilandbeleggingen toenemen

Nadège Dufossé, Head of Asset Allocation, Candriam

Nadegedufosse
Nadège Dufossé

Volgens de Fed nemen de economische argumenten voor een renteverhoging toe, waardoor beleggers al dan niet geloven dat de lage groei en lage rendementen tot het verleden gaan behoren. Dat optimisme is waarschijnlijk ongegrond.

Een neerwaartse bijstelling van de prognoses van het Congressional Budget Office (CBO) bevestigt dat het herstel in de ontwikkelde markten zwak is, wat de belangstelling van de beleggers voor de groeilanden kan doen toenemen. Het CBO heeft de verwachte Amerikaanse groei ten opzichte van de voorspellingen voor januari met 10bp verlaagd tot 1,9 %. De verwachte nominale neutrale langetermijnrente werd met circa 40bp tot 3,1 % verlaagd en de verwachte neutrale reële rente tot 1,1 %.

De neutrale langetermijnrente is de Fedfunds-rentevoet die de economie niet stimuleert noch afremt. Een daling van die rentevoet wordt meestal gevolgd door een daling van de rente. Vanuit het oogpunt van de belegger lijkt het of de rente niet slechts langdurig laag is, maar "eeuwigdurend" laag. De toespraak van Janet Yellen in Jackson Hole van de voorbije week heeft hier weinig aan veranderd, en heeft de verwachting van een eenmalige verhoging door de Fed in dit jaar doen toenemen.

Gezien de aanhoudend lage rente in de ontwikkelde economieën, blijft spreiding de sleutel tot rendement. Wat de geografische spreiding betreft, hebben we op basis van onze overtuigingen onze sterkst overwogen positie in de groeilanden, waar de obligatie- en aandelenmarkten beide even aantrekkelijk zijn.

We zijn positief over groeilandobligaties, zowel in lokale als in harde munt, aangezien ze een veel aantrekkelijkere rente bieden dan laagrentende overheidsobligaties. Aangezien de belangrijkste centrale banken van de ontwikkelde landen er een soepel monetair beleid op nahouden, is de financieringsdruk op de groeilandeconomieën gering. Bovendien zijn hun lopende rekeningen, een belangrijke indicator om in groeimarkten te beleggen, aan het verbeteren. De geleidelijke afname van de deflatoire druk in China is ook bemoedigend.

Groeilandaandelen zijn onze sterkste regionale overtuiging. Na een aantal jaar van mindere prestaties, deels ten gevolge van de instorting van de grondstoffenkoersen halverwege 2014, hebben aandelen momenteel het grootste herwaarderingspotentieel. De waarderingen zijn ten opzichte van aandelen uit ontwikkelde landen nog altijd aantrekkelijk, de economische groei stabiliseert en de mogelijkheid dat de dollar gaat stijgen, is beperkt.

We hebben er alle vertrouwen in dat een scherpe mondiale macro-economische vertraging voorkomen kan worden, dankzij de structurele ondersteuning van de centrale banken. Tenslotte lijkt het nu een goed moment, omdat de beleggers de groeilanden herontdekken. De kapitaalstromen naar de regio nemen toe en hierdoor wijzen de indicatoren voor technische analyse op een doorbraak van de groeimarktaandelen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.