La Financière de l’Echiquier: 65% kans op een renteverhoging voor eind 2016

Marc Craquelin, Directeur activabeheer, La Financière de l’Echiquier

De conferentie van Jackson Hole was het markante feit van een overigens weinig volatiele week. Het is nu quasi zeker dat de Fed voor het einde van het jaar de rente verhoogt. Janet Yellen gaf nogmaals een zeer evenwichtige speech, maar de verklaringen van Stanley Fischer (vice-gouverneur van de Fed) waren explicieter : niet enkel is een renteverhoging in september een plausibele hypothese, maar ook het idee van een tweede renteverhoging in december kan niet uitgesloten worden ! Deze onverwachte verklaringen leidden tot een bijstelling van de verwachtingen. De futures contracten integreren voortaan 65% kans op een renteverhoging voor eind 2016.

De dialectiek van de Fed zou hevige schokken op de financiële markten moeten verhinderen. Het zwakke groeipotentieel van de Verenigde Staten limiteert namelijk de omvang van de toekomstige verstrakking. De reactie van de markten zou dus vrij beperkt moeten zijn (buiten het verrassingseffect gerekend).

Verleden week werden er weinig economische indicatoren gepubliceerd, maar ze lieten geen twijfel bestaan over het idee van een correcte post-Brexit groei.

In de VS bleven de vastgoedtransacties zeer stevig, vooral in de nieuwbouw. De bestellingen van duurzame goederen in juli toonden een lichte verbetering van de bedrijfsinvesteringen in het derde trimester, die nochtans vrij zwak bleven. In Europa wijzen de INSEE-cijfers en vooral de IFO index op een lichte daling van de activiteit in de industriesector.

In de tweede helft van het jaar zou de economische groei dus geen grote trendbreuk moeten kennen.