Indonesië blinkt uit op het wereldtoneel

Een sterke binnenlandse economie en een regering die graag wil hervormen maken Indonesië tot een uitblinker op het wereldtoneel, zo blijkt uit een nieuwe analyse van NN Investment Partners.

Smritishekhar
Smriti Shekhar

Nu de ontwikkelde markten deflatie bestrijden en de Chinese groei vertraagt door excessieve investeringen en schulden uit het verleden, valt Indonesië volgens NN IP op als sterke economie die wordt gedreven door binnenlandse factoren.

Smriti Shekhar, Portefeuillemanager in het Emerging Markets Equity Team van NN Investment Partners, licht toe: “Veel ontwikkelde economieën zullen naar verwachting een soepel monetair beleid blijven voeren, maar de effectiviteit van dit beleid is zeer twijfelachtig. Tegen deze achtergrond is het lastig om structurele en duurzame groeivoorbeelden te vinden. Indonesië, met een gunstige demografie, sterke door consumptie en investeringen aangejaagde groeivooruitzichten, een stevige begrotingsdiscipline en een inflatie van circa 3-5%, onderscheidt zich als een aantrekkelijke markt.”

De demografie van Indonesië is een zeer gunstige factor. Ongeveer 67% van de Indonesische bevolking is tussen de 15 en 64 jaar oud. Het BBP per hoofd van de bevolking bedraagt slechts USD 3.300 (versus USD 7.900 in China en USD 9.900 in Maleisië). Samen met de jonge, ambitieuze bevolking zorgt dit voor grote groeimogelijkheden.

Daarnaast ontwikkelen de consumptiepatronen in Indonesië zich. Er is veel ruimte voor verstedelijking en uitbreiding van hypotheken. Dit biedt voor veel industrieën groeikansen voor de lange termijn. Na gematigde uitgaven aan auto’s, vastgoed en luxe consumentengoederen was er in het afgelopen kwartaal enig herstel zichtbaar. Aangezien ongeveer 60% van het Indonesische BBP consumptiegedreven is, zullen de versoepeling van het belastingklimaat en de gematigde inflatie waarschijnlijk leiden tot een herstel van de consumptie.

Daarnaast heeft Indonesië de krachtige combinatie van hoge spaar- en investeringsratio’s, die beide belangrijk zijn voor economische groei. Bovendien kunnen de weldoordachte beleidshervormingen van de overheid, waaronder een bezuiniging op de subsidies op brandstof en elektriciteit, een fiscale amnestieregeling (gericht op het legaliseren van zwart geld in binnen- en buitenland) en een breed scala van infrastructurele projecten bijdragen aan het stimuleren van de economie.

Smriti Shekhar vervolgt: “De verandering van regering en de beleidsaankondigingen hebben geleid tot enige herwaardering op de Indonesische aandelenmarkt. We zien echter nog steeds waarde dankzij de mogelijke opwaartse herzieningen van de winst per aandeel en een redelijke koers-boekwaarde in verschillende sectoren. De volatiliteit is een gegeven, maar we zijn positief over de Indonesische markt.”

“Banken zijn een goede mogelijkheid om in te spelen op het herstel van de consumptie en de investeringen, zowel voor infrastructuur als voor de vraag naar residentieel vastgoed. Wij geven de voorkeur aan banken met een stabiele groei en assetdiversificatiestrategieën. Gezien de lage penetratiegraad van auto’s en gunstige demografische factoren zijn we optimistisch over deze sector, en daarom zijn we positief over enkele specifieke autofabrikanten.”

NN IP ziet wel een aantal risico’s, waaronder de traditioneel sterke gevoeligheid van de roepia voor de wereldwijde liquiditeits- en beleggingsstromen. Dit maakt eventuele renteverhogingen in de VS een belangrijke factor. Mogelijke tekorten in de financiering van het infrastructuurbudget zijn een ander risico, gezien de ambitieuze doelstellingen van de regering voor de belastingontvangsten.

Verder bestaat het risico van een zwakker dan verwacht herstel van de consumptie door een lagere repatriëring van in het buitenland gestald geld als gevolg van de fiscale amnestieregeling. Tot slot zien we de overheidsregulering van rentes die banken aan bedrijven rekenen als een negatieve factor, aangezien dit de mogelijkheid van banken om risico effectief te kunnen prijzen belemmert.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.