Outlook Pictet AM: Einde aan bullmarkt VS, voorzichtig met private equity

De VS hebben een dure aandelenmarkt en een dure munt, terwijl het groeiverschil met de rest van de ontwikkelde markt afneemt. Pictet AM verwacht dan ook dat het rendement op Amerikaanse aandelen de komende vijf jaar nauwelijks boven de inflatie zal uitkomen. Ook met betrekking tot private equity maant de vermogensbeheerder tot voorzichtigheid.

In de bijgevoegde Secular Outlook wordt vooruitgeblikt naar de komende vijf jaar. Hoofdstrateeg Luca Paolini noemt de VS qua groeivertraging ‘de eerste dominosteen die valt’. De eurozone en Japan volgen, opkomende markten steken daar gunstig bij af. Aandelen in deze regio zijn dan ook aantrekkelijk, al kunnen die in de eurozone ook voor ‘positieve verrassingen’ gaan zorgen.

De handelsoorlog, zwakke investeringen en hoge schulden leiden in de komende vijf jaar zeer waarschijnlijk tot een recessie in de VS, nu de lonen stijgen en de ruimte voor verdere belastingverlagingen beperkt is. Het feit dat China afstevent op een tekort op de lopende rekening betekent dat de ‘Great Wall of Money’ verdwijnt en de VS minder kan leunen op Chinese financiering van de eigen schulden.

Beleggers moeten een meer gevarieerde portefeuille gaan opbouwen, adviseert Pictet AM. Een traditionele opbouw met 50% aandelen uit ontwikkelde landen en 50% staatsobligaties is historisch goed voor een reëel rendement van 5%, maar zal nu moeite hebben de inflatie bij te benen. Om het vermogen te behouden, adviseert de vermogensbeheerder een prominentere rol voor opkomende markten (zowel qua aandelen als obligaties), goud, hedgefondsen en andere ‘alternative assets’ zoals grondstoffen.

Over private equity is Pictet AM juist minder enthousiast. Deze vorm van ‘alternatief beleggen’ zou wel eens moeite kunnen hebben om de rendementen van voorgaande jaren te halen, zeker vergeleken met beursgenoteerde aandelen wereldwijd. Deze fondsen betalen inmiddels bijna de recordprijs van 11 maal het bedrijfsresultaat (ebitda), hetgeen neerkomt op een premie van 30% ten opzichte van genoteerde aandelen.

Tegelijkertijd komen de winsten van ondernemingen de komende jaren onder druk te staan door een combinatie van hogere belastingen, stijgende arbeidskosten en strengere regelgeving. Een ander alarmsignaal: private equitybedrijven verkopen hun bezittingen steeds sneller door. Dat kan volgens Pictet AM worden geïnterpreteerd als een signaal dat deze partijen problemen zien aankomen en daarom een ‘early exit’ prefereren. ‘Dat zou een herhaling zijn van het patroon in de maanden voor 2008, toen bedrijven gemiddeld minder dan vier jaar in handen van private equity bleven.’ Nu ligt deze periode op 4,5 jaar, tegen 5 jaar in 2017.

Een additioneel probleem is dat er steeds minder aantrekkelijke overnamekandidaten zijn. Inmiddels ligt er een recordhoog bedrag van $2000 miljard op de plank – het dubbele van tien jaar geleden. Dat is al in de rendementen terug te zien. De afgelopen vijf jaar leverde private equity een jaarlijks extra rendement (vergeleken met aandelen) van minder dan 2%. Het langetermijngemiddelde ligt op ruim 8%.

Over andere ‘alternatives’ is Pictet AM beduidend positiever. Grondstoffen zijn laag gewaardeerd en zullen profiteren van de stijgende investeringen in infrastructuur in landen als Duitsland (metaal), maar ook de verwerking in zonnepanelen, windturbines (aluminium, koper) en batterijen (lithium, nikkel, kobalt). Goud stijgt in waarde als de dollar daalt, en profiteert van politieke onzekerheid. De Pictet-specialisten verwachten dat de goudprijs tot 2024 met jaarlijks 7% stijgt – een hoger rendement dan dat op aandelen en obligaties in de westerse wereld.

Hedgefondsen zijn volgens de Pictet-specialisten in staat om de komende jaren goede prestaties te boeken, aangezien de onderliggende strategieën profiteren van grotere verschillen tussen sectoren en een hogere marktvolatiliteit.

Bij vastgoed plaatst Pictet AM kanttekeningen gezien de opgelopen huren en prijzen – tenminste, op wereldschaal. Europa bevindt zich eerder in de economische cyclus en kent hoge bezettingsgraden, waardoor er nog ruimte voor huurverhogingen lijkt te zien. Op de residentiële markt is een structureel tekort aan woningen. Met een verwacht rendement van 3% per jaar is de Europese vastgoedmarkt een ‘aantrekkelijke belegging vergeleken met obligaties in de regio’.