BNY Insight: Regionale spreiding beperkt risico’s

De wereldwijde politieke risico’s van de laatste tijd en in de nabije toekomst maken opnieuw duidelijk hoe nuttig een regionale spreiding van beleggingen is. Het is een hele uitdaging om positie te kiezen in het licht van de verrassingen die zich op het politieke toneel kunnen voordoen. De keuze voor een Brexit is daar een duidelijk voorbeeld van, schrijven de fixed income-specialisten van Insight - een boutique van BNY Mellon.

Op de markten zijn obligaties in pond sterling veel volatieler dan obligaties in euro’s of US dollars. De ECB werkt als een schokbreker op de markt, waardoor euro-obligaties het minst volatiel is van allen. Deze grote opkoper van schuldpapier heeft er ook voor gezorgd dat de euro obligatiemarkten dit jaar tot nu toe het beste hebben gepresteerd.

Maar er zijn tekenen dat dit kan omslaan. Europees schuldpapier dat in aanmerking komt voor opkoop lijkt redelijk hoog geprijsd. De Bank of England heeft een vergelijkbaar opkoopprogramma aangekondigd als de ECB. Sindsdien hebben obligaties in pond sterling beter gepresteerd dan euro- of US dollar-oblgaties.

Wereldwijde obligatieindices hebben de minste last van volatiliteit als gevolg van de Brexit, dankzij de hoge spreiding. Op de langere termijn heeft global credit ook aantrekkelijke waarde geboden. In een wereld vol politieke risico’s, waarin een groot deel van het staatspapier negatief rendeert, kan global credit een stabiele bron van inkomen zijn. Politieke risico’s zullen beleggers bezig blijven houden.

In Europa trachten politieke partijen aan de linker- en rechterzijde hun toenemende steun te consolideren en in de VS vormen de presidentsverkiezingen het grootste politieke risico. De volatiliteit die regionale politieke risico’s met zich meebrengen kunnen beperkt worden door beleggingen te spreiden over het brede spectrum van de ontwikkelde global creditmarkten.

Een regionaalgebonden portefeuille kan maar beperkt profiteren van relatieve waarde die in diverse markten te vinden is. De specialisten van Insight pleiten voor een actieve global credit-strategie. Onder aandelenbeleggers is het meer gemeengoed dan onder fixed income-beleggers, om te profiteren van kansen die zich tussen de diverse markten voordoen. Maar gezien de toenemende politieke risico’s en divergentie in het monetaire beleid, groeien de kansen om betere prestaties te behalen door te switchen tussen markten.