Waardeaandelen halen mogelijk voordeel uit verkrapping van de Fed en grondstoffenherstel,

Volgens NN Investment Partners (NN IP) is het zeer aannemelijk dat een renteverkrapping van de Federal Reserve en een herstel van de grondstoffenprijzen ondergewaardeerde waardeaandelen een impuls zullen geven, vooral in de Verenigde Staten.

De weg naar normalisering van het Amerikaanse rentebeleid is naar verwachting gunstig voor de waardestijl, die in het verleden heeft geprofiteerd van een stijgende en steiler wordende rentecurve. Uit een analyse* van NN IP blijkt dat de correlatie tussen de performance van waardeaandelen en de lange rentes in de VS in de afgelopen tien jaar is toegenomen en nu het sterkst is in 30 jaar.

NN IP denkt verder dat de Federal Reserve de rentes sneller zal moeten verhogen dan de markten verwachten, want de aantrekkende arbeidsmarkt (die richting volledige werkgelegenheid gaat) zal gaan zorgen voor een loongedreven inflatie die onder controle zal moeten worden gehouden.

Moudy El Khodr, Senior Portefeuillemanager US High Dividend bij NN IP, licht toe: “De verwachtingen van de markten lopen achter bij de werkelijkheid. De markten kennen mogelijk te weinig gewicht toe aan de mogelijkheid dat de economie de verwachtingen overtreft, dat het financiële klimaat aantrekt of dat de groeirisico’s als gevolg van de Brexit en andere internationale ontwikkelingen verdwijnen. Als zulke gebeurtenissen zich voordoen, kan dat snellere aanpassing noodzakelijk maken.”

In de VS was de kerninflatie in de afgelopen maanden min of meer stabiel, ondanks de dalingen van de importprijzen van energie en niet-energie. Dit wijst erop dat de totale inflatie op de middellange termijn weer richting de doelstelling van 2% zal bewegen, op voorwaarde dat de economische groei gematigd maar stabiel blijft.

Nicolas Simar, Hoofd van het European High Dividend -team bij NN IP: “Als de Federal Reserve een goede reden heeft om de rente te verhogen - als gevolg van de sterke economische groei - dan zal ook het lange eind van de rentecurve stijgen. Gezien de sterke correlatie van waardeaandelen met de lange rente zal dat een positieve katalysator voor de beleggingsstijl zijn. Dit zou via financials en andere cyclische sectoren verlopen.”

“Een ander element is de trend in het winstmomentum. Met uitzondering van de energiesector is het winstmomentum voor cyclische sectoren verbeterd.”

Ook het herstel van de olie- en grondstoffenprijzen zal volgens NN IP waarschijnlijk gunstig zijn voor waardeaandelen. Dit herstel lijkt wellicht wankel, maar draagt bij aan een beter risicosentiment en kan voor enige verlichting zorgen voor marktsegmenten die onder druk staan. Een verdere stabilisatie zou kunnen leiden tot een aanhoudende meewind voor waardebeleggingen.

Nicolas Simar vervolgt: “De stijging van de grondstoffenprijzen is een van de bemoedigende tekenen dat de macrovooruitzichten verbeteren. We zien verder dat het financiële klimaat aantrekt en dat de kredietverlening door banken verbetert. Belangrijker is echter de gunstige invloed van de waardering en de lage verwachtingen.”

“Toegegeven, in de afgelopen twee jaar was er verschillende keren sprake van valse hoop, toen het cyclische optimisme werd overstemd door macro-economische teleurstellingen. Maar het gaat bijna nooit in één rechte lijn omhoog. Op dit moment zien we bemoedigende tekenen in de VS, waar de kerninflatie licht toeneemt. Dat kan wijzen op een verandering waarbij de waardering een grotere rol zal gaan spelen.”

NN IP heeft de exposure naar meer economisch gevoelige bedrijven als banken en bepaalde energiebedrijven geleidelijk uitgebreid. NN IP blijft onderwogen in ‘dure defensieve aandelen’, omdat de waarderingen van deze aandelen vanuit een fundamenteel perspectief te hoog zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.