Is de comeback van waardeaandelen dichtbij?

De afgelopen jaren is de outperformance van "groeiaandelen" ten opzichte van "waardeaandelen" een bepalende factor geweest voor de markten. Deze outperformance was zeer uitgesproken in 2018 en begin 2019. Dit was in veel opzichten te verwachten nu het einde van de economische cyclus nadert, stelt Rory Bateman, hoofd Europese aandelen bij Schroders

Rorybateman
Rory Bateman

Passief momentum

Waardeaandelen zijn nauwer gekoppeld aan de economische cyclus, waardoor hun rendementen minder voorspelbaar zijn. Groeiaandelen hebben juist duidelijk zichtbare winsten en de markt is bereid daar meer voor te betalen in de vorm van hogere koersen. De huidige economische cyclus is langgerekt en daarmee ook de outperformance van groeiaandelen.

Maar volgens Bateman spelen ook andere factoren een rol. De aandelenmarkten hebben een grote instroom gezien van passief vermogen. En passief vermogen creëert een soort momentum handel; het geld stroomt met name naar die bedrijven die goed presteren en een zwaardere weging in de index krijgen. Op de middellange termijn kan dit zorgwekkend worden, als geld naar aandelen blijft stromen zonder goed rekening te houden met de onderliggende fundamentals.

Te goedkoop om te negeren

Bateman denkt dat het punt dichtbij komt dat waardeaandelen zo goedkoop zijn geworden, dat ze niet langer genegeerd kunnen worden. Dat is het moment waarop waardeaandelen beter gaan presteren. Beleggers moeten verder dan het einde van de cyclus kijken. Als de economie vertraagt, dan gaan beleggers kijken naar een volgend herstel van de winstgevendheid. Dat element speelt waardebeleggers in de kaart.

Het verschil tussen groei en waarde is wereldwijd, maar heel significant in Europa. Wereldwijd presteren groeiaandelen de laatste vijf jaar 5% op jaarbasis beter dan waardeaandelen. Deze extreme outperformance maakt groeiaandelen kwetsbaar als risicomijdend gedrag in de markt komt. Risicomijdend gedrag zal met name voelbaar worden bij kwaliteits- en groeiaandelen, met name als deze bedrijven hun winstverwachtingen niet waar weten te maken.

Een dergelijk risicomijdend gedrag is negatief voor de hele aandelenmarkt, maar gezien de hoge waarderingen voor kwaliteits- en groeiaandelen, worden zij harder geraakt - denkt Bateman - en zullen waardeaandelen het relatief gezien beter doen.