Schroders: Ook in China heeft ruim monetair beleid niet het gewenste effect op reële economie

China kampt met hetzelfde probleem als veel ontwikkelde landen: het ruime monetaire beleid heeft bar weinig impact op de reële economie, schrijft Craig Botham, econoom opkomende markten bij Schroders . Mogelijk gaat de People’s Bank of China (PBoC) min of meer het beleid van de ECB kopiëren.

Craigbotham
Craig Botham

Volgens het IMF staan Chinese bedrijven in sectoren die kampen met overcapaciteit, zoals mijnbouw, onder grote druk om winst te genereren om leningen af te lossen - zelfs als de inkomsten afnemen. Ondanks dat het verboden is om met vreemd vermogen te beleggen op de aandelenmarkt, valt dit moeilijk te controleren. Een aantal bedrijven bezwijkt voor de verleiding om in de aandelenmarkten te stappen. Volgens Botham wijzen tekenen op de aandelen-, vastgoed- en grondstoffenmarkten erop, dat de liquide middelen die de centrale bank in de markt pompt op deze plaatsen terechtkomen.

Schaduwbankieren hindert PBoC

Onderzoek wijst ook uit dat bedrijven zeer actief zijn in schaduwbankieren, met name staatsbedrijven worden op het gebied van entrusted loan lending actiever. Deze vorm van intra-corporate lenen wordt gefaciliteerd door commerciële banken. Van de $1,8 biljoen aan uitstaande entrusted loans lenen bedrijven $1,35 biljoen aan elkaar uit. Deze vorm van schaduwbankieren verklaart ook waarom de People’s Bank of China terughoudend is met het verder verruimen van het beleid, met name door de reserveverplichtingen voor banken terug te schroeven.

Met de bedrijfsdeposito’s dermate hoog, is de kans op een kapitaalvlucht uit het land op zoek naar hogere rendementen groot. Een verlaging van de reserveverplichtingen en andere manieren van liquiditeitsverstrekking verhogen de druk op de valuta.

In navolging van de ECB

Maar de centrale bank wordt door andere staatsorganen onder druk gezet om een ruimer beleid te voeren en Botham denkt dat uiteindelijk de PBoC een vorm van verruiming moet gaan toepassen. Maar hij acht de kans groot dat dit niet zal zijn door de reserveverplichtingen te verlagen. Waarschijnlijk zal de centrale bank proberen liquiditeit heel gericht in bepaalde delen van de economie te pompen, bijvoorbeeld door een beleid te implementeren dat in lijn is met dat wat de ECB momenteel voert (LTRO), om de langetermijnrente te verlagen zonder de financieringskosten op de korte termijn te verzachten.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.