Vraag naar opkomende obligaties stijgt dankzij diversificatie en waardering

Diversificatievoordelen en aantrekkelijke waarderingen zijn twee van de belangrijkste redenen die institutionele beleggers noemen voor een verwachte uitbreiding van de exposure naar opkomende markten obligaties (EMD), zo blijkt uit onderzoek van NN Investment Partners.1

Meer dan de helft (54%) van de respondenten in het onderzoek verwacht dat institutionele beleggers hun exposure naar de beleggingscategorie in de komende drie jaar zullen uitbreiden. Slechts 7% van de respondenten verwacht een afname. Drie van de vijf (60%) van degenen die een hogere exposure verwachten, zeggen dat dit het gevolg is van de diversificatievoordelen van EMD, 56% zegt dat dit komt doordat de waarderingen veel aantrekkelijker zijn dan die van andere obligaties en het extra risico rechtvaardigen. Twee op de vijf (40%) zegt dat EMD in een klimaat van een lage economische groei zorgt voor een betere voor risico gecorrigeerde exposure.

De standpunten van de beleggers komen overeen met de verwachtingen van NN Investment Partners voor EMD.

Marco Ruijer, Portefeuille manager in het EMD Hard Currency-team binnen de EMD-boetiek van NN Investment Partners, licht toe: “De huidige gunstige wereldwijde liquiditeit wordt ondersteund door een ongekend monetair beleid van de centrale banken. We verwachten daarom dat de allocaties naar EMD zullen aanhouden, gedreven door de aantrekkelijke waarderingen, het herstel van de fundamentals in opkomende markten en diversificatievoordelen.”

Wat betreft diversificatie is het grootste voordeel van EMD ‘geografisch’; dit werd door 52% genoemd. Andere voordelen die uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn een betere inkomensgeneratie (48%), een betere exposure naar kredietrisico (46%), een betere exposure naar de kredietsector (20%) en de duratie (14%).

Factoren die EMD zelfs nog aantrekkelijker kunnen maken, zijn onder meer het mogelijk uiteenvallen van de Europese Unie (41%), een Brexit (25%), een verhoging van de rente door de Federal Reserve (25%), een stijging van de Amerikaanse inflatie (19%) en een toename van de inflatie in de eurozone (15%).

Beleggers maken zich voor deze beleggingscategorie het meest zorgen om politieke onzekerheid (43%), de kredietkwaliteit (42%), de liquiditeit (27%), een vertraging in China (23%), een toename van het aantal wanbetalingen (20%), oplopende rentes (17%), een toenemende inflatie (17%) en een tekort aan obligaties (6%).

Marco Ruijer vervolgt: “De obligatierentes in opkomende markten zijn aantrekkelijk voor beleggers, die al enige tijd sterk op zoek naar beleggingen met hoge inkomesten.. Als de wereldeconomie blijft aantrekken, zullen beleggers meer in deze categorie investeren, omdat ze meer en meer vertrouwen krijgen in de kredietwaardigheid van EMD en dit als een zeer goede manier zien om te spreiden in opkomende markten.

Bijna de helft (46%) van onze respondenten verwacht dat de fundamentele kredietomstandigheden in opkomende markten in de komende twee tot drie jaar zullen verbeteren; 24% rekent op een verslechtering.”

“Uit ons onderzoek blijkt ook dat beleggers enkele bedenkingen hebben ten aanzien van EMD in het algemeen. De meerderheid (60%) vindt het risicovol om een brede passieve aanpak te hanteren, in plaats van een actieve assetallocatie om de beste mogelijkheden te selecteren en het risico elders te beheersen.”

Beleggers vinden gemiddeld dat 6% van een portefeuille in EMD belegd zou moeten zijn, meer dan één op de zeven (15%) vindt dat de exposure meer dan 10% zou moeten zijn.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.