BNY Mellon: Opkomende markten in hernieuwde belangstelling van beleggers

De instroom in opkomende markten trekt dit jaar eindelijk weer aan. Hoe kijken de diverse boutiques van BNY Mellon aan tegen de opleving van opkomende markten, die na jaren van kapitaaluitstroom ineens weer in de belangstelling van beleggers staan? En kan deze trend standhouden? De omslag in het sentiment komt onder meer door het herstel van de grondstoffenprijzen, hernieuwde belangstelling voor China en India, en de aantrekkelijke waardering van veel van deze markten. Daarnaast lijken beleggers nerveus te worden van de toenemende onzekerheid en politieke risico’s in ontwikkelde markten als Japan, de eurozone en het VK, schrijven de specialisten van BNY Mellon in een nieuwe Emerging Markets - Special Report.

Volgens Colm McDonagh (Insight) heeft een aantal opkomende markten na een langdurige periode van volatiliteit intussen de bodem bereikt. De groeiverwachtingen trekken weer aan. Sommige valuta’s zijn verzwakt en rentestanden gedaald, wat allemaal gunstig kan uitpakken voor de bedrijfsschulden in de opkomende markten.

Rust keert terug in China

Vanuit macro-economisch perspectief vormde China een van de grootste uitdagingen voor beleggers in 2015. Na de scherpe groeicorrectie die een kapitaaluitstroom van USD 676 miljard in gang zette, hebben Chinese beleidsmakers een reeks maatregelen doorgevoerd, die hebben geholpen de economie te stabiliseren en weer wat rust in de markten hebben gebracht. Het herstel van de grondstoffenprijzen heeft hier ook aan bijgedragen. Aninda Mitra (Standish) is vooral blij dat de beleidsmakers wat handiger zijn geworden in het managen van de depreciatie van de munt en geen beleidsfouten hebben begaan die wereldwijde markten destabiliseren. Desalniettemin acht Mitra het land nog geen toonbeeld van stabiliteit.

India jaagt groei op termijn aan

India volgt meer het pad van evolutie, dan van revolutie. Een aantal hervormingen zal tijd vergen voordat deze geïmplementeerd zijn of effect sorteren. Het zijn niet zozeer groeiaanjagers op de korte termijn. Positieve ontwikkelingen zijn onder meer:

 • liberalisering van buitenlandse investeringen
 • moderner monetair beleid
 • nieuwe faillissementswetgeving
 • nieuwe BTW-wetgeving

  Verre van homogeen

  McDonagh benadrukt dat de opkomende markten zeker geen homogene asset class zijn. Elke regio en elke markt heeft zijn eigen nuances, sterke en zwakke punten. Volgens hem zijn er binnen opkomende markten aantrekkelijke mogelijkheden te vinden voor beleggers in bedrijfsobligaties. Hogere inkomsten hebben de volatiliteit in de sector teruggeschroefd en de liquiditeit is ook verbeterd door sterkere fundamentals.

  Demografisch potentieel

  Demografische ontwikkelingen blijven een belangrijke factor, die allesbepalend is. Dynamische landen, met een jonge bevolking worden steeds populairder onder beleggers, dankzij het grote groeipotentieel. De Filippijnen zijn daar een goed voorbeeld van volgens Rob Marshall-Lee (Newton). Volgens hem profiteren veel opkomende markten van een superieure bevolkingsdynamiek, een inhaalslag makende productiviteitsgroei en een laag niveau van kredietverstrekking. Daardoor is er veel ruimte voor kredietexpansie om de groei aan te jagen naast andere factoren die de economische activiteit opvoeren zoals een groeiende arbeidsbevolking en een sterke productiviteitstrend. Maar ook Marshall-Lee benadrukt dat de markten individueel benaderd moeten worden. Met name de economieën die niet alleen afhankelijk zijn van grondstoffen, zijn aantrekkelijk.