EMD aantrekkelijker door de vrees voor het verder uiteenvallen van de EU aldus NN IP

Obligaties van opkomende markten (EMD) worden in het kielzog van de Brexit als steeds aantrekkelijker gezien, niet in het minst vanwege de toenemende zorgen over het risico van een verdere opsplitsing van de EU. Dit blijkt uit de meest recente enquête gericht op EMD van NN Investment Partners (NN IP) (1)).

Een kwart (25%) van de beleggers verwacht dat de gevolgen van de Brexit een positief effect zullen hebben op de aantrekkelijkheid van EMD als beleggingscategorie, terwijl volgens 25% het vooruitzicht van een renteverhoging door de Federal Reserve waarschijnlijk ook van invloed zal zijn.

Marco Ruijer, Lead Portfolio Manager EMD bij NN IP, licht toe: “EMD blijft steeds meer aantrekkingskracht uitoefenen op beleggers. Zij worden aangetrokken door de nog altijd aantrekkelijke rentes van 5%, in vergelijking met ultra lage/negatieve rentes in ontwikkelde markten. Dit blijkt uit het feit dat de instroom, vooral in de markten voor EMD Hard Currency, na de stem voor de Brexit is versneld.”

Uit het onderzoek bleek verder dat beleggers zich wat betreft de EMD-markt het meest zorgen maken om politieke onzekerheid (44%), op de voet gevolgd door kredietkwaliteit (42%). Desondanks geeft meer dan de helft (54%) van de fondsmanagers aan te verwachten dat institutionele beleggers in de komende drie jaar meer zullen alloceren naar EMD.

1. Resultaten van een onderzoek van NN Investment Partners, uitgevoerd door Citigate Dewe Rogerson onder 86 internationale institutionele beleggers in juli en augustus 2016

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.