BlackRock verwacht verdubbeling vastrentende ETF-markt

De wereldwijde markt voor obligatie-ETF’s is de afgelopen zeventien jaar gestaag tot wasdom gekomen: in juni heeft het beheerd vermogen in obligatie-ETF’s de magische grens van $1 biljoen gepasseerd. BlackRock verwacht dat de groei versnelt en voorspelt in een gisteren verschenen rapport dat dat bedrag binnen vijf jaar verdubbelt, vanwege deze vier trends:​

  • Afstappen van oude gewoontes: beheerders van grote vwermogens, zoals institutionele beleggers en wealth managers, gaan steeds meer volgens nieuwe methodes beleggen. Gaandeweg wordt de traditionele binaire aanpak vervangen door een holistische benadering, waarbij eerst de beoogde uitkomsten worden bepaald, vervolgens de assetallocatie, en daarna pas de efficiëntste manier om deze te implementeren.
  • Stijgende cost-of-ownership: sinds de crisis in 2008 is door regulering de liquiditeit op de obligatiemarkten sterk gedaald, terwijl de kosten van het aanhouden van kapitaal zijn gestegen. Daarom gebruiken institutionele beleggers steeds vaker obligatie-ETF’s omdat ze er snel en efficiënt mee kunnen beleggen.
  • De obligatiemarkt moderniseert: sinds de crisis is de obligatiehandel als percentage van -uitstaande schulden teruggelopen, doordat marktpartijen steeds meer elektronisch en met ETF’s handelen om de liquiditeit te verbeteren.
  • Innovatie opent nieuwe deuren: het voortdurend uitbreidende aanbod aan ETF-obligatiebeleggingsmogelijkheden biedt beleggers steeds meer gemak en nieuwe mogelijkheden voor maatwerk, waardoor het gebruik van obligatie-ETF’s toeneemt.​