M&G: Handelsconflict VS en China staat centraal tijdens G20-top

Op de G20-top die morgen begint in het Japanse Osaka zullen alle ogen weer gericht zijn op de Verenigde Staten en China.

In het meest negatieve scenario zetten de VS en China hun hakken dieper in het zand, worden er nieuwe heffingen opgelegd en meer bedrijven aan de zwarte lijst toegevoegd. In het meest gunstige geval wordt er aanzienlijke vooruitgang geboekt: nieuwe heffingen zijn dan van tafel en bestaande ‘strafheffingen’ worden op termijn teruggedraaid, aldus Claudia Calich, beleggingsstrateeg voor opkomende markten bij vermogensbeheerder M&G. En dan is er nog het scenario dat de onderhandelingen met een paar maanden worden verlengd, zonder dat er nieuwe heffingen of verbodsbepalingen worden opgelegd.

Volgens Calich zal het worst-case-scenario leiden tot een afzwakking van valuta in opkomende markten en een verruiming van de obligatiespreads. “Maar als alles redelijk goed uitpakt, zal dit leiden tot opluchting in de markten. Met als gevolg sterkere valuta’s uit opkomende markten en een vernauwing van de spreads omdat de markten de verwachte renteverlaging van de Fed al deels hebben ingeprijsd”, aldus Calich die ook fondsmanager is van het M&G Emerging Market Bond Fund.

In aanloop naar deze top heeft Calich ervoor gekozen om in haar fonds de risico’s die kleven aan Chinese bedrijfsobligaties terug te schroeven. “De spreads waren teruggelopen naar niveaus waarvan we vonden dat ze niet meer aantrekkelijk waren. De opbrengsten van de verkoop hebben we toegewezen aan andere opkomende markten, waaronder sub-Sahara Afrika en Oost-Europa. Mocht het meest negatieve scenario bewaarheid worden tijdens de top, dan is het belangrijk om defensief gepositioneerd te zijn. De markt heeft eventueel slecht nieuws al verdisconteerd, dus ik verwacht geen afzwakking op de korte termijn als het een ‘in-between’ scenario zich voordoet”, aldus Calich.

Calich heeft momenteel geen posities in de yuan, maar wel in andere opkomende markten-valuta’s. “Elke druk op de yuan die tot hogere volatiliteit leidt, wordt waarschijnlijk gladgestreken door de Chinese centrale bank. Het meest positieve scenario zal voor grote opluchting in de markt zorgen”, aldus Calich.