Argentinië weer opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index

Na tien jaar van afwezigheid is Argentinië weer opgenomen in de MSCI Emerging Markets Index. Pablo Riveroll, Head of Latin American equities bij Schroders, legt uit wat dat betekent voor beleggers.

Positief over Argentinië op korte termijn

Argentinië was in 1988 een van de eerste landen die in de MSCI EM index werd opgenomen. In 2009 kreeg het een downgrade naar frontier status als gevolg van restricties op kapitaalstromen in en uit het land. Rivello ziet de terugkeer in de index als positief op korte termijn. Het kan een kapitaalinstroom van 1 miljard dollar van passieve beleggers aantrekken. De langetermijn actieve beleggers zullen zich focussen op het politieke beleid na de presidentsverkiezingen van oktober dit jaar. Daarnaast blijft het economisch herstel gevoelig voor de schommelingen in de mondiale groei en de wereldwijde financiële condities. Schroders monitort de ontwikkelingen, maar blijft vooralsnog voorzichtig ten aanzien van Argentinië.

Economische onbalans

Aan het begin van de 20e eeuw behoorde Argentinië tot de meest welvarende economieën ter wereld en kon het zich meten met Frankrijk en Italië. Door zijn meer open, exportgerichte karakter en afhankelijkheid van de landbouwexport werd Argentinië echter blootgesteld aan externe schokken. Verschillende perioden van interventionistisch overheidsbeleid hebben tot onevenwichtigheden in de economie geleid. Dit omvatte periodes van hyperinflatie, accumulatie van buitenlandse schuld en vervolgens wanbetalingen (voor het laatst in 2014), wat bijdroeg tot een aantal devaluaties van de Argentijnse peso. Als gevolg daarvan heeft het land een recordaantal wanbetalingen op zijn schuld, waaronder het hoogste wanbetalingspercentage ooit.

Recessie en inflatie

De verkiezing van president Macri in 2015 zorgde voor optimisme en hoop op een meer conventionele politiek, met marktvriendelijke hervormingen. Valutacontroles werden afgeschaft, subsidies op energie en transport verlaagd, belasting- en pensioenhervormingen werden doorgevoerd. Maar het tempo van de hervormingen is gedaald. De hoge inflatie houdt aan, de sterkere dollar tastte de externe en fiscale positie van het land aan. Droogte veroorzaakte een valutacrisis en een recessie. De Argentijnse centrale bank verhoogde daarop de rente tot boven de 60% en de overheid was genoodzaakt een lening van 56 miljard dollar bij het IMF af te sluiten, de hoogste lening die het IMF ooit aanging. De crisis dwong de overheid tot beleidsverbeteringen. Tijdelijke invoerheffingen werden geïntroduceerd. Nieuwe kapitaalcontroles lijken echter onwaarschijnlijk, omdat de afschaffing daarvan voorwaarde was voor een opname in de EM Index.

Beleggen in Argentinië - hou rekening met volatiliteit

Beleggers in Argentinië hebben behoorlijk wat volatiliteit ervaren, zelfs naar EM-maatstaven. De MSCI Argentina index rendeerde zo’n 74% in 2017 in dollars, maar kelderde vervolgens 51% in 2018. De aandelenmarkt daar behoort tot de meest volatiele van de opkomende landen sinds de lancering van de MSCI EM. De weging van Argentinië in de index bedraagt nu 0,3% (tegen 5% bij aanvang) en slechts 2.5% in de MSCI Latin America Index. De impact is dus nu beperkt.

De opname van Argentinië in de EM index heeft het potentieel om positief uit te pakken. Het verbreedt de beleggingsbasis voor het land. Maar de promotie komt op een onzeker moment nu de economie in recessie is, de inflatie hoog blijft en verkiezingen voor de deur staan. Voor beleggers is dat laatste de grootste onzekerheid. De test voor de regering is of het de inflatie kan beteugelen en de economie weer op gang kan krijgen. Die vooruitzichten zijn nog onzeker, net zoals de verwachtingen voor hervormingen op de lange termijn en het grote externe tekort.