Standard Life Investments: Centrale bank China voert quasi-budgettair beleid

Alexwolf
Alex Wolf

Niet alleen de Chinese economie ondergaat een transitie, ook het monetaire beleid wordt op nieuwe leest geschoeid. Tegen de verwachtingen in laat de People’s Bank of China (PBoC) de rente en de reserve requirement ratio (RRR) ongemoeid. Alex Wolf, econoom opkomende markten bij Standard Life Investments, ziet daarin het bewijs dat de centrale bank nieuwe doelstellingen nastreeft waarbij budgettair en monetair beleid tot op zekere hoogte samensmelten. Het gaat niet zozeer om de rente te verlagen, maar om de tarieven stabiel te houden en de economie te stimuleren door directe kredietverlening aan staatsbanken, die het geld aanwenden voor investeringsprojecten.

Volgens mediaberichten heeft de PBoC dit jaar al 3.400 miljard renminbi (ruim vijfhonderd miljard euro) verstrekt aan de drie staatsbanken China Development Bank, de Export and Import Bank of China en de Agricultural Bank of China. Van dat bedrag zal ongeveer 2.000 miljard renminbi (zo’n driehonderd miljard euro) naar investeringsprojecten gaan. De kredietverstrekking geeft de centrale bank de zekerheid dat het geld besteed wordt aan grote projecten, waardoor het functioneert als quasi-budgettair beleid.

Commerciële banken zijn terughoudend in kredietverlening, een hindernis die overwonnen wordt door directe liquiditeitsinjecties van staatsbanken, zonder dat de rente verlaagd hoeft te worden en het risico van kapitaaluitstroom wordt gelopen.

Het nieuwe beleid leidt tot een revisie van de verwachtingen, die uitgingen van een verdere verlaging van zowel de officiële rente als de RRR. De succesvolle aanpak van de PBoC tot dusverre om de markt van voldoende liquiditeit te voorzien en economische groei te stimuleren, suggereert dat de rente minder vaak verlaagd zal worden dan eerder werd voorzien.