Standard Life Investments: Fed verhoogt rente in december, toch?

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Zoals verwacht, koos het FOMC ervoor om een renteverhoging uit te stellen. Maar de belangrijkste boodschap was wel dat de rente voor het eind van het jaar zal stijgen. Dit was de ‘hawkish’ boodschap waar de Fed-watchers op hadden gerekend. Toch reageerden de markten niet zoals ze zouden moeten reageren als de kans op een aanstaande renteverhoging toeneemt. Integendeel,de marktreactie was alsof een beleidsverruiming op komst is. Jeremy Lawson, hoofdeconoom van Standard Life Investments, ziet daar een aantal verklaringen voor.

Wel of niet verhogen?

In de eerste plaats heeft de Fed fors aan geloofwaardigheid ingeboet. De hawkish houding uit het recente verleden - in december kondigde de Fed aan dat in 2016 dire tot vier renteverhogingen zouden volgen - bleek weinig om het lijf te hebben. En wie zegt niet dat de Fed ook in december zich niet zal roeren als bijvoorbeeld de uitkomst van de presidentsverkiezingen niet al te best wordt ontvangen door de markten? In de tweede plaats,de Fed tracht vast te houden aan een renteverhoging in december, maar intussen vlakte ze haar eigen beleidsprojectie af. Dovish Fed-leden hebben de laatste tijd regelmatig van zich laten horen over hoe laag de federal fund rate staat en hoe hun vertrouwen dat ze significant zal gaan stijgen verder afneemt. Die visie begint zich nu te verankeren in de projecties.

Ruim Fed-beleid werkt verstorend

Lawson geeft de Fed wel gelijk om voorzichtig te zijn. De centrale bank zet immers de toon voor de wereldwijde monetaire condities gezien de centrale rol van de US dollar in het wereldwijde bancaire systeem. Toch moet ook erkend worden dat het huidige beleid tot verstoring leidt. Enerzijds kan het ertoe aanzetten dat kapitaal naar assets stroomt die te weinig compensatie bieden voor het risico dat ermee gepaard gaat. Bond proxies bijvoorbeeld hebben enorm geprofiteerd van de terugkeer naar een meer dovish houding van de Fed eerder dit jaar. Maar de waardering van dergelijke aandelen is extreem, zelfs nu de waarderingen van aandelenmarkten in het algemeen redelijk zijn gebleven. Daarnaast bezorgt de aanhoudend lage rente banken, verzekeraars en pensioenfondsen ook de nodige kopzorgen omdat zij van hogere yields en steilere rentecurves uitgaan om winstgevend te zijn en om te kunnen voldoen aan hun langetermijnverplichtingen.

Monetair beleid alleen kan deze neveneffecten niet tegengaan, zonder het beleid te verkrappen. Maar er is veel meer dat de toezichthouders kunnen doen om de markten efficiënt te laten functioneren, meent Lawson.