Schroders noempt lokale EM leningen aantrekkelijk

Een veel gehoorde, maar misplaatste, overtuiging is dat emerging market debt (EMD) een obscure en risicovolle categorie van beleggen in vastrentende waarden is. Dat heeft geleid tot een ondervertegenwoordiging van EMD in veel portefeuilles. En daarmee laten beleggers een grote kans liggen op een aantrekkelijk risicogewogen rendement, menen Duncan Lamont, Head of Research and Analytics, en Peter Ozelius, Assistant Portfolio Manager EM bij Schroders. Zij pleiten voor een strategische blootstelling aan EMD van de beleggingsportefeuille, waarbij EMD een vast onderdeel is van de portefeuille.

Duncanlamont
Duncan Lamont
Of het nu gaat om EMD in harde valuta (US dollar) of in lokale valuta, obligaties uit opkomende markten hebben eigenschappen die vergelijkbaar zijn met, of zelfs beter zijn dan, andere vastrentende waarden. Analyse van Schroders toont aan dat een strategische blootstelling aan EMD het risicogewogen rendementspotentieel van portefeuilles kan verbeteren.

De opkomst van EMD

De opkomende markteconomieën vertegenwoordigen nu ongeveer 40% van het wereldwijde BBP, tweemaal hun niveau rond de millenniumwisseling. Bovendien vertegenwoordigt de schuld van opkomende markten nu 18% van de wereldwijde obligatiemarkt. Desondanks houden veel beleggers veel minder EMD vast, veel portefeuilles kennen zelfs helemaal geen blootstelling aan EMD.

Eén reden is de algemene perceptie dat EMD bestaat uit moeilijk te analyseren kredietrisico's. Een analyse van Lamont en Ozelius laat echter iets anders zien. EMD bestaat uit een mix van obligaties die gecorreleerd zijn met verschillende macro-economische risico's, traditionele vastrentende factoren en inderdaad ook idiosyncratische kredietrisico’s van verschillende aard. Deze bouwstenen, binnen een brede en diverse portefeuille van opkomende markten, delen de kenmerken - maar verhogen het risico niet - van de rest van een typische fixed income portefeuille van een belegger: een mix van renterisico, kredietrisico en valutarisico, waarbij sommige delen van de portefeuille anders reageren op bepaalde factoren dan andere delen.

Niets minder en zeer liquide

EMD dekt een breed pallet van landen en sectoren, met hele verschillende fundamentele drijfveren. De markten ontwikkelen in hoog tempo. Liep EMD in de jaren ’90 achter in liquiditeit, nu is het een van de meest liquide markten. EMD staatsobligaties en bedrijfsobligaties in dollars zijn breed gespreid over landen en regio’s. Veel beleggers denken dat bedrijfsobligaties risicovoller zijn dan staatsschuld. Maar het tegenovergestelde is het geval en dat komt door hun verschillende samenstelling van landen.

Aantrekkelijke vooruitzichten

De vooruitzichten voor alle sectoren van EMD zijn veelbelovend en deze beleggingscategorie biedt volgens Lamont en Ozelius hoge risicogewogen rendementen. Zij voorspellen dat in lokale valuta gedenomineerde Local EMD 6,5% rendement op jaarbasis zal opleveren, nog meer dan in de US dollar gedenomineerde Hard EMD (5,1%) en Corporate EMD (4,6%). Hiermee rendeert dit schuldpapier ook beter dan andere fixed income categorieën en dat tegen beperkt risico op wanbetaling. Daarnaast heeft EMD een aantal aantrekkelijk spreidingsvoordelen. Local EMD heeft een beperkte correlatie met Amerikaanse Treasuries en een relatief lage correlatie met bedrijfsobligaties of high yield debt.

Strategische blootstelling aan EMD verbetert het risicogewogen rendementspotentieel

Veel portefeuilles hebben baat bij een strategische blootstelling aan EMD, waarbij EMD een vast onderdeel is van de portefeuille. EMD kan waarde toevoegen aan portefeuilles van alle niveaus, van de eenvoudigste tot de meest uiteenlopende. Beleggers die EMD niet in hun portefeuille opnemen, missen volgens Lamont en Ozelius een kans op verbetering van het absolute en risicogewogen rendement. Naar verwachting zullen beleggers in de komende decennia rekening moeten houden met lagere rendementsverwachtingen. Mede daarom moeten beleggers gebruik maken van de mogelijkheden die EMD hun biedt. Lamont en Ozelius wijzen er wel op dat deze categorie zich minder leent voor een passieve benadering.