Solide groei van het BBP in de eurozone

Marc Craquelin, Directeur activabeheer, La Financière de l’Echiquier

Marccraquelin
Marc Craquelin

Het monetair beleidsorgaan van de Amerikaanse Fed en de Japanse centrale Bank bepaalden verleden week het nieuws.

De Fed liet de rente ongewijzigd, maar tegelijkertijd liet ze duidelijk verstaan dat ze haar monetair beleid tegen het einde van het jaar zou kunnen verstrakken omwille van de verbetering van de arbeidsmarkt. Drie leden van het beleidsorgaan waren het daarmee niet eens en stemden voor een onmiddellijke verhoging van de Fed Funds rente, wat niet vaak voorkomt. De Fed beperkte eveneens de omvang van de komende monetaire verstrakking. Zo voorziet ze voor volgend jaar ook een minder snelle stijging van de rente (momenteel zijn er slechts 2 renteverhogingen voorzien voor 2017) en stelde ze het vooruitzicht voor de langetermijnrente neerwaarts bij (2,875% i.p.v. 3%).

De BoJ van haar kant veranderde het kader van haar monetair beleid. Ze wil voortaan de langetermijnrente en de helling van de rentecurve sturen. Deze strategie wordt ook “yield targeting” genoemd en gaat verder dan een maandelijks engagement om activa aan te kopen. In theorie laat dit toe om de Quantitative Easing stilaan te verlaten terwijl de druk op de langetermijnrente beperkt blijft.

In een eerste fase hebben de beleggers deze beslissingen goed onthaald: alle activaklassen stegen gevoelig, zowel de aandelen, staatsobligaties, schuldpapier als grondstoffen. Maar de afvlakking van de rentecurve had vervolgens een negatieve impact op de banksector, terwijl de problemen van Deutsche Bank ook terug op de voorgrond kwamen.

Weinig nieuws wat betreft de economische indicatoren verleden week. In de eurozone gingen de voorlopende PMI-indexen lichtjes neerwaarts, voornamelijk in Duitsland. Dit nieuws werd verleden maandag echter onderuit gehaald door een opleving van de IFO-index, die totaal onopgemerkt bleef. De groei van het BBP in de eurozone zou in het tweede semester solide moeten blijven, rond de 1,4% in volume.