Het einde van de cyclus is nog niet in zicht

De fondsbeheerders van Ethenea zien nog geen einde komen aan de huidige economische cyclus, hoewel de leidende indicatoren wijzen op een vertraging van de groei. Hoe passen ze hun fondsbeheer aan?

De voorbije maanden werden de wereldwijde groeiverwachtingen voor 2019 voortdurend bijgesteld. “Maar desondanks blijven we een gematigde groei met lage inflatie verwachten”, aldus Michael Blümke, fondsbeheerder bij Ethenea. “Daarom schatten we de mogelijkheid op een wereldwijde recessie in 2019 laag in.”

Michaelblumke
Michael Blümke
De wereldwijde economie bevindt zich immers nog altijd in het laatste stadium van de cyclus, waarvan het einde niet accuraat voorspeld kan worden. De volgende ontwikkelingen en risico’s moeten goed opgevolgd worden: een verdere escalatie van de handelsoorlog, een te late reactie van de centrale banken om een ondersteunend monetair beleid te voeren en geopolitieke risico’s zoals de recente spanningen tussen Iran en de VS.

Weliswaar zijn, na de recente toenadering tussen de VS en China, de tekenen voor een overeenkomst op korte termijn enigszins verbeterd. Toch zou het optimistisch zijn om te hopen op een echte doorbraak in de nabije toekomst. Gezien de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar gaan we er echter van uit dat de president waarschijnlijk toegeeflijker zal zijn met betrekking tot de handelsoorlog en dat de Fed vermoedelijk de nodige maatregelen zal nemen. Zolang er geen oplossing is gevonden, denken wij dat een verdere escalatie van de handelsoorlog het meest waarschijnlijke risico blijft. Bovendien vinden wij het riskant dat de centrale banken in het geval van een verdere groeivertraging en in het licht van de eerder gedane aankondigingen al te behoedzaam gebruik maken van hun ondersteunende monetaire beleidsmaatregelen.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties

Volkerschmidt
Volker Schmidt

Er zijn nog altijd aantrekkelijke kansen op de obligatiemarkten, zegt Dr. Volker Schmidt, fondsbeheerder van Ethna DEFENSIV. “Bedrijfsobligaties blijven een aantrekkelijke premie bieden t.o.v. overheidsobligaties. Dat komt door de tragere maar nog altijd positieve economische groei, de voordelige herfinancieringsvoorwaarden en dus het vooruitzicht op weinig stakingen van betaling.” Hij blijft een grote nadruk leggen op bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, maar vindt dat ook de Amerikaanse overheidsobligaties goede voorwaarden bieden: “Door het geringe aanbod en de risico’s verbonden aan het handelsconflict tussen de VS en China, vinden we beleggingen in deze zeer liquide en veilige activaklasse zeer aantrekkelijk.”

Technologie, cyclische consumptiegoederen, gezondheidszorg

Over de aandelenmarkten hangen nog altijd donkere wolken, vindt Harald Berres, fondsbeheerder van Ethna DYNAMISCH. “Daarom zijn we momenteel belegd in meer defensieve sectoren en aandelen.” Hij verkiest bedrijven met aantrekkelijke waarderingen in de technologiesector, niet-cyclische consumptiegoederen en de gezondheidszorg. “Die hebben over het algemeen een relatief stabiele structurele groei, wat in lijn ligt met onze beleggingsstrategie op lange termijn. In Europa bleven de large cap bedrijven de laatste twintig jaar qua winstgevendheid en omzetgroei onder de index en is er in de nabije toekomst geen verbetering te verwachten. “Daarom zien we meer potentieel in Amerikaanse bedrijven”. In de zomermaanden zullen volgens Harald Berres en zijn collega’s de aandelenmarkten relatief zwak blijven, waardoor cyclische aandelen nog verder zouden kunnen zakken. Ondanks alles zullen aandelen op middellange termijn de meest aantrekkelijke activaklasse blijven.

Edele metalen naar nieuwe recordhoogte

“In het Ethna AKTIV fonds hebben we de blootstelling aan aandelen verminderd en de looptijden van de obligaties verlengd”, zegt fondsbeheerder Michael Blümke. “Dat deden we om de volatiliteit op de aandelenmarkten te pareren en om te blijven profiteren van een dalende Amerikaanse rente zoals we voorzien in ons basisscenario. Deze allocatie, die bijna 80% van de portefeuille uitmaakt, blijft de kern van de portefeuille. Omdat we geloven dat de waarschijnlijkheid op een recessie in de volgende 12 maanden klein is, willen we enkel gedurende een korte periode onze blootstelling aan aandelen laag houden. Zodra de onzekerheid rond de handelsoorlog afneemt, zijn we van plan om de blootstelling aan aandelen weer te verhogen.”

“Wij geloven dat de goudallocatie van Ethna-AKTIV steeds belangrijker en aantrekkelijker zal worden als gevolg van de lage reële rente”, zegt Michael Blümke. Na jaren van zijdelingse consolidatie en een steeds soepeler rentebeleid was het slechts een kwestie van tijd voordat de prijs van het edelmetaal uitbrak. Naar onze mening wordt een prijsstijging naar nieuwe recordhoogten op lange termijn steeds waarschijnlijker.”

Harralberres
Haral Berres
In de valutamarkt is de opwaardering van de dollar ten opzichte van de euro in de komende zes maanden het meest waarschijnlijke scenario, aldus Michael Blümke. “We verwachten dat de VS sneller dan Europa zal blijven groeien en dat de onopgeloste problemen van Europa op de munt zullen blijven wegen. Daarom zijn we in de valutakorf van Ethna AKTIV overwogen in US dollar. Wij hebben de afgelopen negen maanden geprofiteerd van de sterke daling van de rentevoeten, niet alleen in de obligatieportefeuille, maar ook door de duratie te verlengen. We nemen winst uit deze verlenging van de duratie en zullen voorlopig neutraal blijven. Op lange termijn verwachten wij echter dat de rente verder zal dalen. ”