Schroders’ Keith Wade: Fed wil met zachte hand Amerikaanse economie weer aanzwengelen

De afgelopen maanden is er een duidelijke omslag waar te nemen in de renteverwachtingen. De markten rekenen nu op een renteverlaging van de Fed tegen het eind van 2019, terwijl eerder een pauze voorspeld werd. De verandering is een gevolg van de zorgen over de wereldwijde groei en de handelsspanningen tussen de VS en China, schrijft Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders.

Keithwade
Keith Wade

De lagere inflatieverwachtingen hebben geleid tot lagere obligatierentes op de ontwikkelde markten. Met name de opmerkingen van Draghi, dat de ECB nieuwe verruimende maatregelen overweegt, droegen daaraan bij. Als gevolg daarvan renderen in totaal 12,5 biljoen dollar aan obligaties momenteel negatief.

Herhaling van Greenspans meesterzet?

De vraag die Wade stelt, is of de Fed wegkomt met slechts een of twee renteverlagingen, zoals in 1995 en 1998 het geval was. Of is dit het begin van een nieuwe cyclus van verruiming? Wade vermoedt dat de Fed neigt naar een bescheiden verruiming in de hoop daarmee de economie weer op de rails te krijgen. In 1995 lukte het Allan Greenspan en daardoor maakte de Amerikaanse economie een zachte landing.

Veel hangt af van wat voor soort vertraging de Amerikaanse economie ondergaat en hoe de Fed reageert op groei en inflatie. Wade rekent voor volgend jaar op een teleurstellende groei in de VS, als gevolg van het wegebbende effect van de overheidsstimulering en de ontwrichtende effecten als gevolg van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

Capex is de crux

De handel alleen is niet genoeg om de Amerikaanse economie te laten ontsporen, omdat die voor 85% bepaald wordt door binnenlandse activiteiten. Het handelsconflict doet met name het bedrijfsvertrouwen afnemen dat in de reële economie tot uitdrukking komt door uitstel van de bedrijfsbestedingen. Volgens Wade zijn de kapitaalbestedingen (Capex) en werkgelegenheid het kwetsbaarst.

De banenreductie is de laatste tijd significant toegenomen en ook in de kapitaalbestedingen zijn er tekenen van zwakte. Een economische schok verwacht Wade dit keer niet vanuit de consumentenbestedingen, maar eerder vanuit bezuinigingen bij de bedrijven. Dat kan dan uiteindelijk ook de consumenten raken via zwakkere werkgelegenheid en loongroei.

De focus op de kapitaaluitgaven is belangrijk, omdat dit een van de doorslaggevende factoren is bij het bepalen van de diepte van een eventuele recessie en de vraag of een economie een recessie zal doormaken. Recessies kunnen en zijn veroorzaakt door lagere consumentenbestedingen, maar in het huidige klimaat, waarin huishoudens hun schuldenlast hebben verminderd en de rentelasten laag blijven, zal de schok waarschijnlijk eerder door een inkrimping van de bedrijfssector komen. Dit zal uiteindelijk de consument treffen door een zwakkere werkgelegenheids- en inkomensgroei, maar de oorzaak ligt elders.

De aandacht voor bedrijfsinvesteringen benadrukt het belang van het politieke klimaat. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan duidelijkheid over de vooruitzichten om zich toe te leggen op een verhoging van de uitgaven. In het Verenigd Koninkrijk eist de onzekerheid rond de Brexit zijn tol. Het handelsconflict met China heeft eenzelfde effect in de VS. De geopolitieke risico’s blijven hoog. Maar volgens Wade moet er eerst meer druk komen op de bedrijfswinsten en kasstromen om een economische krimp in gang te zetten. Het is een geleidelijk proces, dat pas in 2020 voelbaar wordt.

Inflatie opvallend laag

Ondertussen blijft de inflatie opmerkelijk stabiel en laag. Gezien de late fase van de cyclus is dat verrassend. Het duidt erop dat structurele factoren op de prijzen drukken een pick up van de inflatie voorkomen. Wade wijst wat dit betreft op de felle concurrentie die de retailsector heeft te duchten van de webwinkels. Lage inflatie is iets dat alle ontwikkelde economieën kenmerkt. Mogelijk dat er in de VS opwaartse druk ontstaat door de invoerheffingen, hogere olieprijs en krappere arbeidsmarkt. Maar een inflatieniveau dat iets boven de doelstelling ligt, kan getolereerd worden door de Fed. Het hoeft geen hindernis te zijn om in 2020 een ruimer beleid te voeren.

Eerste rentestap in juli

Wade verwacht dat de Fed bij de eerstvolgende vergadering eind juli een eerste renteverlaging doorvoert, met een tweede in september. Het zal gepresenteerd worden als verzekering voor economische groei. De omstandigheden zijn nu wel heel anders dan in 1995. In de nasleep van de financiële crisis, is het maar de vraag of het monetaire transitie mechanisme even effectief is. Daarom denkt Wade dat verdere renteverlagingen in 2020 zullen volgen. Verder is het opletten geblazen of de Fed ook nog hint op het herstarten van QE en een actiever begrotingsbeleid.