Ostrum: Rentecurve VS nu volledig invers; recessie in 2020

De Amerikaanse rentecurve is inmiddels compleet gedraaid, nu ook de 30-jaarsrente in de VS beneden de Federal funds rate (het belangrijkste tarief waartegen Amerikaanse banken bij de Federal Reserve kunnen lenen) is gedaald. ‘Dit reflecteert een enorme zorg over de toekomst’, stelt Philippe Waechter, hoofdeconoom van Ostrum Asset Management (onderdeel van Natixis Investment Managers).

Waechter benadrukt dat de omkering van de rentecurve niet langer de verwachte stijging van de korte rente weerspiegelt – het scenario van afgelopen najaar. Ditmaal heeft het alles te maken met sombere toekomstverwachtingen. ‘De twee situaties zijn zeer verschillend, en de huidige situatie is het meest zorgelijk.’

De inverse rentecurve loopt vooruit op twee zaken, aldus de hoofdeconoom:

  • Een daling van de Fed-tarieven. Waechter: ‘Voor macro-economische redenen en voor de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank hoop ik dat de renteverlaging niet plaatsvindt in juli.’
  • Een recessie, die ‘zeker’ zal plaatsvinden in 2020. De daling van de lange rentes is ‘simpelweg’ een signaal dat de toekomstverwachtingen somber zijn, en niet alleen bij beleggers.

    Voordat de Amerikaanse economie daadwerkelijk in een recessie belandt zal president Trump er alles doen om een neergang in een verkiezingsjaar te voorkomen, denkt Waechter. ‘ De druk op zowel de Fed als China wijzen die kant op.’