Standard Life Investments: Politieke risico’s tasten vaker economische groei in ontwikkelde markten aan

Stephaniekelly
Stephanie Kelly

Politieke risico’s beïnvloeden de economische groei en het marktsentiment door de onzekerheid die zij veroorzaken. Maar hoe politieke risico's eigenlijk doorwerken in de vooruitzichten voor de economie en de markten, bespreekt Stephanie Kelly, Political Economist van Standard Life Investments.

Hoewel politieke risico’s traditioneel meer met opkomende markten worden geassocieerd, is in de nasleep van de financiële crisis een toename van politieke risico’s in de ontwikkelde markten waarneembaar. Gevestigde democratieën in ontwikkelde markten worden doorgaans gekenmerkt door verkiezingscycli en transparant beleid. Hoewel deze cyclische factoren positief zijn voor beleggers, dragen volgens Standard Life Investments drie factoren bij aan een toename van de politieke risico’s in ontwikkelde markten waarmee regelmatige cyclische politieke gebeurtenissen gepaard gaan:

 • Populisme – de toenemende populariteit van anti-establishment partijen en beleid.
 • Fragmentatie – de transformatie van politieke systemen van een twee-partijen stelsel naar een multi-partijen stelsel, zoals in Spanje
 • Polarisatie – een verharding van ideologische verdeeldheid tussen partijen en kiezers, zoals in de VS

  Deze factoren voegen extra onzekerheid toe en hebben de potentie om stevige naschokken te veroorzaken volgend op een politieke gebeurtenis in een ontwikkelde markt. Door beter te begrijpen hoe politiek en beleid met elkaar zijn verbonden, kan meer inzicht worden verkregen in de effecten van politieke gebeurtenissen op economie en markten.

  Volgens Standard Life Investments kan onzekerheid ten aanzien van politiek beleid de economische groei aantasten omdat bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen vertragen, zodra grote politieke gebeurtenissen zich aandienen. De logica daarachter is dat bedrijven en consumenten een afwachtende houding aannemen omdat zij eerst willen weten hoe de omgeving na de politieke gebeurtenis eruit komt te zien voordat zij hun geld besteden aan goederen en diensten.

  Stephanie Kelly meent dat gezien het tastbare effect van de politieke onzekerheid op economie en markten het uitermate belangrijk is om de politieke dynamiek en structuren die deze onzekerheid veroorzaken te begrijpen. De opkomst van populisme, fragmentatie en polarisatie na de financiële crisis was tekenend, maar dat ze zo nadrukkelijk hun stempel blijven drukken op de politiek is opvallend. Zolang onderliggende thema’s als inkomensongelijkheid en zorgen omtrent handel en migratie niet worden aangepakt, zullen deze factoren hun verstorende uitwerking blijven uitoefenen op de politiek en beleidsonzekerheid verder vergroten met gevolgen voor de economie en financiële markten in 2016 en verder.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.