Pensioenhervorming in Brazilië bij een belangrijk keerpunt

Door Kim Catechis, Head of Global Emerging Markets, Martin Currie (een partnerbedrijf van Legg Mason)

Kimcatechis
Kim Catechis

Net als veel andere landen heeft Brazilië een socialezekerheidsstelsel dat op de langere termijn onhoudbaar is. Sinds ik in 1996 in het land begon te beleggen, zijn meerdere pogingen tot een pensioenhervorming mislukt. Een memorabel moment was de stemming over een minimumpensioenleeftijd in 1998, onder president Fernando Henrique Cardoso, die met één enkele stem verloren werd. Momenteel ontvangen mannen die op hun vijfenzestigste en vrouwen die op hun zestigste met pensioen gaan, 80 % van hun laatste loon, mits ze minimaal vijftien jaar hebben bijgedragen (1) , afhankelijk van het moment waarop ze bijdragen begonnen te betalen. Als gevolg hiervan waren de socialezekerheidsuitkeringen van het land in 2018 goed voor 48 % van de netto-uitgaven (2).

Zes regeringen later lijken we aanbeland bij een belangrijk keerpunt, nu de leden van de Speciale Commissie van de Tweede Kamer de pensioenhervorming hebben goedgekeurd. Er moet nog worden gestemd over een beperkt aantal wijzigingen, maar het lijkt erop dat er nog voor het reces van 18 juli in het Congres zal worden gestemd over de maatregelen, naar alle waarschijnlijkheid met succes. Het wetsvoorstel legt een minimumpensioenleeftijd van vijfenzestig jaar voor mannen en tweeënzestig jaar voor vrouwen vast, met een bijdrageperiode van minstens twintig jaar. Er komt een overgangsperiode van tien jaar voor mannen en twaalf jaar voor vrouwen. Bovendien bevat het voorstel striktere regels inzake ambtenarenpensioenen.

De kapitaalmarkten zijn enthousiast, omdat het opnieuw mislukken van de hervorming zou leiden tot een hogere staatsschuld, verslechterende overheidscashflow en lagere ratings. De centrale bank verwacht een besparing van $ 180 tot 260 miljard over een periode van tien jaar (afhankelijk van de wijzigingen) en heeft de renteverlagingen ter stimulering van de economische groei afhankelijk gesteld van deze hervormingen.

(1) OECD
(2) Reforma previdenciária em 2019: elementos para uma tomada de decisão