Jupiter: Gemengde vooruitzichten voor Colombia

Colombia heeft een sterke staat van dienst met een voorzichtig macro-economisch beleid en heeft sinds de jaren ‘90 zijn wisselkoersen laten zweven om zich te richten op het verminderen van de inflatie, waardoor deze van meer dan 20% in de jaren '90 tot minder dan 5% in de afgelopen 10 jaar daalde. Toch zijn de vooruitzichten voor Colombia momenteel verdeeld, stelt Alejandro Arevalo, fondsbeheerder, fixed income bij Jupiter Asset Management. Het is eigenlijk zo verdeeld dat eerder dit jaar Moody's en Fitch de kredietbeoordeling van het land in tegengestelde richting hebben gewijzigd. Terwijl Moody's de rating voor Colombia verhoogde, verlaagde Fitch hem juist.

Een van de redenen voor de downgrade door Fitch was het risico op begrotingsconsolidatie, iets wat ook als een tegenwind kan worden beschouwd. Hoewel de Colombiaanse regering herhaalde dat zij zich ertoe verbindt beleid te voeren om het begrotingstekort te verminderen en de overheidsschuld te stabiliseren, komen de begrotingsdoelstellingen zeker onder druk te staan. De regering heeft haar doelstelling voor het tekort voor 2019 en 2020 bijgesteld tot respectievelijk -2,7% en -2,3% van het bbp om de kosten van Venezolaanse migratie op te vangen. Bovendien zal de financieringswet die in 2018 werd aangenomen, leiden tot lagere belastinginkomsten vanaf 2020. Daarnaast heeft Colombia ook een hoge afhankelijkheid van grondstoffen (33% van de Colombiaanse export is aardolieproducten) en verslechterende externe rekeningen als gevolg van hogere invoer en dividenden.

Ondanks deze onzekerheid is Jupiter’s basisscenario voor de vooruitzichten van Colombia echter dat het dit jaar stabiel zal blijven, ondanks de verschillende acties van Moody's en Fitch. Jupiter verwacht voor Colombia de rest van het jaar een defensieve positie in te nemen binnen de Latijns-Amerikaanse regio en geeft de voorkeur aan de olie- en gassector gezien de verbeteringen van productieniveaus en nieuwe ontdekte olievelden. Jupiter geeft in Colombia de voorkeur aan bedrijfsobligaties met een duidelijke deleveraging en een succesvol trackrecord. Een voorbeeld hiervan is Canacol, wat volgens Arevalo een aantrekkelijke kans is, gezien het aardgasvolume dat toeneemt in aanloop naar een nieuwe pijplijn die in de tweede helft van het jaar in bedrijf komt.