MFS: Uitbraak varkenspest jaagt vleesprijzen omhoog

Inflatierisico is een drijvende kracht achter de koersen van staatsobligaties. De inflatiedoelstellingen van centrale banken worden de komende jaren waarschijnlijk weer niet gehaald want de prijzen stijgen veel langzamer dan gehoopt. Er is echter een product waarvan de prijs fors stijgt momenteel: varkensvlees, en dit kan grote gevolgen hebben op de rest van de vleessector en onder meer de restaurantbranche. Dit stelt beleggingsstrateeg Rob Almeida van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS in zijn Strategist’s Corner van juli: ‘There is inflation…if you look hard enough’.

"De Afrikaanse varkenspest heeft hard toegeslagen in China, de grootste varkensvleesproducent ter wereld. Ruim een derde van alle varkens in China is al bezweken aan de zeer besmettelijke ziekte die inmiddels ook is opgedoken in Noord-Korea en Vietnam. Hierdoor zijn de prijzen van varkensvlees de afgelopen paar maanden met maar liefst 50% gestegen. Als de ziekte vandaag een halt toe wordt gebracht, wat onwaarschijnlijk is omdat er geen vaccin tegen is, kost het China waarschijnlijk twee tot drie jaar om de productie weer op het oude niveau te krijgen."

"Nog nooit eerder heeft de moderne wereld met zo’n groot potentieel eiwittekort te kampen gehad. Niet alleen de prijzen van varkensvlees stijgen, ook rundvlees en kip zullen duurder worden omdat de consument op zoek moet naar een alternatief. Dit is helaas niet het type inflatie waar de centrale banken op proberen te sturen in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis."

"De afgelopen jaren hebben restaurants hun prijzen verhoogd om de stijgende loonkosten en de prijzen van basisproducten te dekken. Het aantal restaurantbezoekers daalde fors in de afgelopen twaalf maanden. De kloof tussen de kosten van thuis eten en uit eten is inmiddels zo groot, dat restauranthouders zich twee keer achter de oren zullen krabben alvorens de prijzen weer te verhogen: zij kunnen de hogere vleesprijzen moeilijk doorberekenen."

Margedruk

"Op de lange termijn zijn er vier graadmeters die van belang zijn voor activaprijzen: aantal, prijs, marge en opbrengsten. Als aantallen in een neerwaartse spiraal terechtkomen en de prijzen hun piek hebben bereikt, is de hamvraag wat er gebeurt met de restaurantmarges en -winsten wanneer de Afrikaanse varkenspest erger wordt en uitbreidt. De marges komen waarschijnlijk verder onder druk te staan. Beleggers kunnen restaurants natuurlijk vermijden, maar ook overwegen om zich eens te richten op categoriëen met minder blootstelling aan proteïneprijzen, zoals koffieverkopers, die meer kans hebben om hun marges te behouden."