Schroders: Neerwaartse bijstelling groei wereldeconomie - neutraal over aandelen, negatief over staatsobligaties

Als gevolg van een neerwaartse bijstelling voor de VS en Europa heeft het multi asset-team van Schroders de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor dit jaar verlaagd van 2,5% naar 2,3%. De wereldwijde inflatieverwachting blijft grotendeels ongewijzigd met lagere prognoses in de ontwikkelde economieën die teniet worden gedaan door hogere inflatieverwachtingen in 2016 en 2017 in opkomende markten. De combinatie van zwakkere wisselkoersen, ruimer monetair beleid en stabiele prijzen zijn goed voor de inflatieverwachting in de opkomende markten.

Fed verhoogt in december en in 2017 nog eens twee keer

Schroders verwacht dat in december de Fed de rente zal verhogen, waarna in 2017 nog twee rentestappen volgen en eind van dat jaar de rente op 1,25% staat. De ECB verlaagt juist de depositorente verder naar -0,5% in december, zo is de verwachting. Voor de BoJ lijkt wat meer ruimte te ontstaan om de rente nog dit jaar en volgend jaar te verlagen. De PBoC zal naar verwachting doorgaan met het verruimen van het monetaire beleid.

Neutraal ten aanzien van aandelen

Schroders blijft neutraal ten aanzien van aandelen. De winstgroei staat onder druk door de matige groei in de wereldeconomie. Het monetaire beleid is gunstig voor de meer risicovolle beleggingen, maar de liquiditeit is wel gevoelig voor een eventuele renteverhoging in de VS of een kleine verandering in het ruime beleid elders. In het Verenigd Koninkrijk heeft de markt de langetermijnconsequenties van een Brexit nog onvoldoende ingeprijsd.

Over aandelen uit opkomende markten is Schroders juist positief, groei wint aan momentum, vooral vergeleken met de ontwikkelde markten. Japan krijgt een upgrade naar neutraal omdat Schroders verwacht dat de toenemende overheidsbestedingen de economische groei volgend jaar zal positief zal beïnvloeden.

Negatief over staatsobligaties

Het multi asset-team is negatief over staatsobligaties. Schoders vindt ze overgewaardeerd met als gevolg dat ze kwetsbaar zijn voor volatiliteit bij een hogere rente. Daarom geeft Schroders een downgrade aan US Treasuries, UK Gilts en Duitse Bunds. De visie op Japanse staatsobligaties is wel positief. Met betrekking tot bedrijfsobligaties heeft Schroders het oordeel over high yield neutraal gehouden en over investment grade verlaagd.

De waarderingen voor high yield en investment grade zijn niet aantrekkelijk meer en de fundamentals verslechteren met name voor investment grade. Een hogere rente raakt mogelijk de vraag vanuit het buitenland voor de Amerikaanse markt.

Goud en grondstoffen

De overwogen positie in commodities blijft gehandhaafd, vanwege de positieve verwachting voor landbouwproducten en goud. Goud kan als veilige haven fungeren temidden van de wereldwijde politieke onzekerheid. Maar het edelmetaal profiteert ook van een hoger inflatierisico. Landbouwproducten hebben recentelijk een prijscorrectie ondergaan en toekomstig aanbod kan geraakt worden door lageren prijzen.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.