Onderzoek Natixis IM: Particuliere beleggers veel optimistischer dan professionals

Vermogensbeheerder Natixis Investment Managers heeft onderzoek gedaan onder in totaal 9100 particuliere beleggers, waarvan 300 in Nederland, met een belegd vermogen van minimaal $100.000 per persoon.

Daaruit blijkt onder meer dat deze beleggers een rendement van 11,7% boven de inflatie verwachten, terwijl professionele beleggers 5,5% realistisch noemen. De kloof tussen beide partijen is bepaalde landen nog groter. Spanje spant de kroon: daar verwachten particuliere beleggers dit jaar een reëel rendement van 13,3%, terwijl hun professionele tegenhangers niet verder komen dan 4%. Natixis IM meet de verwachtingen van particulieren sinds 2014, en niet eerder waren deze zo rooskleurig. Voor 2018 werd 10,4% rendement verwacht.

‘Beleggers moeten zich realiseren dat het nastreven van deze hogere rendementen waarschijnlijk betekent dat er meer risico moet worden genomen, dus ook een significante blootstellingen aan de volatiliteit die ze als een bedreiging voor hun spaardoelen zien.’

De kennis over indexfondsen blijkt tekort te schieten. Bijna 70% van de respondenten zegt het verschil tussen actief en passief beleggen te kennen, maar een derde begrijpt toch niet dat indexfondsen rendementen geven die in lijn zijn met de markt als geheel. Tweederde geeft toe dat indexfondsen riskanter blijken dan ze dachten.

Het onderzoek geeft ook aan dat de meeste particuliere beleggers niet begrijpen hoe renteverhogingen hun vastrentende portefeuille beïnvloeden. Slechts 3% begrijpt deze relatie volledig, en ruim zes op de tien helemaal niet. Een opvallende uitkomst, gezien het feit dat de 77% van de respondenten heeft belegd in obligaties, waarbij het genereren van uitkomst en het verlagen van risico’s belangrijke motieven zijn.