Robeco: Lagere blootstelling aan IT door conflict China-VS

Vermogensbeheerder Robeco verlaagt de blootstelling aan producenten van IT-hardware. Zelfs als China en de Verenigde Staten op korte termijn een handelsakkoord sluiten, dan nog duren de meningsverschillen over technologische veiligheid en eigendomsrechten voort. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop de internationale productie nu is georganiseerd.

Fabianafedeli
Fabiana Fedeli
Dat stelt Fabiana Fedeli, Global Head of Fundamental Equities, in een vooruitblik op het derde kwartaal. Als reactie op de onzekerheden rond technologie stellen sommige bedrijven orders uit, en nemen ze de eerste stappen in het reorganiseren van hun productieproces.

‘Bedrijven maken niet alleen extra kosten om hun bevoorradingsketens uit China te halen, het zal ook leiden tot fragmentatie van deze ketens. Er is namelijk vrijwel geen ander land dat eenzelfde arbeidsaanbod en infrastructuur kan leveren als China’, stelt Fedeli. ‘Dat betekent uitstel van investeringen, hogere kosten en in het meest extreme geval twee IT-ecosystemen: een gedomineerd door China en een door de VS. Dat laatstgenoemde scenario zou vergaande gevolgen hebben voor de wereldwijde IT-ontwikkelingen en ook de kosten.’

De aandelenspecialist spreekt van een 50:50-wereld, waarbij een enkele tweet de macro-economische vooruitzichten volstrekt kunnen veranderen. Het stimulerende beleid van de Fed en andere centrale banken in de wereld, alsmede de stimulansen van de Chinese overheid, verzachten slechts de impact van een handelsoorlog op de winsten. De vraag is dus hoe te beleggen in zo’n 50:50-wereld, aldus Fedeli. ‘Ons antwoord is: kijk naar structurele veranderingen, zaken die plaatsvinden ongeacht de tweets van president Trump en de reactie daarop.’

In China hebben Robeco-portfoliomanagers een ‘outperformance’ laten zien in markten die profiteren van de Chinese overheidsstimulansen. ‘Of we nu een handelsoorlog krijgen of niet, de Chinese overheid zal de afzwakkende economie moeten blijven stimuleren.’

Een handelsovereenkomst zal volgens Fedeli nog wel even op zich laten wachten. ‘Tenzij de partijen eruit zijn voor december, krijgen we waarschijnlijk geen deal tot na de presidentsverkiezingen. Dat betekent langere tijd hogere tarieven, met alle negatieve effecten van dien op de bedrijfswinsten.’ Robeco gaat er nog wel vanuit dat de VS en China een handelsdeal sluiten. Robeco ziet in dit scenario de meest lucratieve beleggingsmogelijkheden buiten de VS – en dan vooral in opkomende markten. Nu de belastingverlagingen van Trump lijken uitgewerkt, rechtvaardigt het verschil in winstgroei tussen de VS en andere markten niet langer de grote verschillen in waardering. Amerikaanse aandelen worden tegen 17,3 maal de winst in 2019 verhandeld; voor opkomende markten en Europa zijn de koers/winstverhoudingen respectievelijk 12,2 en 13,8.