BNY Newton maant beleggers tot voorzichtigheid in post-Brexit economisch klimaat

Christophermetcalfe
Christopher Metcalfe

De keuze van de Britten om zich los te maken van de EU komt nog eens bovenop reeds bestaande zorgen over het werkelijke effect van het monetaire beleid en de aanhoudend lage groei. Christopher Metcalfe, multi-asset specialist en fondsbeheerder van het Growth & Income Fund for Charities bij Newton - een boutique van BNY Mellon, kijkt naar de vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën en de implicaties voor beleggende liefdadigheidsinstellingen na het Britse EU-referendum.

Al langer maant Newton beleggers tot voorzichtigheid, met name wegens de hoge waarderingen van assets, uitdagende vooruitzichten voor de bedrijfswinsten en toenemend bewijs dat het onconventionele monetaire beleid alleen goed is voor een kortstondige ’sugar rush’ van de economie. Bovenop deze factoren komt de keuze van de Britten om hun weg zelfstandig te vervolgen. Genoeg ingrediënten om marktschommelingen te verwachten, meent Metcalfe.

Voorzichtigheid alom

De koersen van staatsobligaties manen tot voorzichtigheid. Metcalfe denkt dat de beste kansen liggen bij investment grade bedrijfsobligaties. Voorzichtigheid is ook geboden bij aandelen. De steeds lagere rentetarieven zijn een indicatie voor de broosheid van de wereldeconomie en de zwakkere vooruitzichten voor de bedrijfswinsten. De waarderingen van de wereldwijde aandelenmarkten zijn dermate hoog, dat beleggers de markt voorzichtig moeten benaderen.

Diverse sectoren die de laatste tijd geprofiteerd hebben, kunnen in de toekomst juist extra kwetsbaar blijken. Beleggers moeten daarom letten op factoren als kapitaalintensiteit, de vrije kasstroom en duurzaamheid van het dividend. Ook de toenemende politieke onzekerheid heeft implicaties voor aandelenbeleggers; de volatiliteit zal volgens Metcalfe toenemen.

Beperkte focus is schadelijk

In deze onzekere omstandigheden kunnen liefdadigheidsinstellingen profiteren van een wereldwijde benadering van hun beleggingen, meent de fondsbeheerder voor charities. Een te beperkte focus is schadelijk voor de rendementen op de lange termijn. Portefeuilles met een focus op bedrijven met een stabiele kasstroom, lage kapitaalintensiteit en een duurzaam bedrijfsmodel dat niet afhankelijk is van het economisch herstel, lijken het beste in staat om een consistent rendement te leveren, zelfs als de markten dalen.

Brexit benadrukt selectieve benadering

Nu de traditionele beleggingscategorieën ondermaats renderen, worden beleggers verleid tot hoger renderende beleggingen. Maar daar is de noodzaak om zeer selectief te zijn groot. Liquiditeit is een belangrijke factor, met name in de obligatiemarkten en bij commercieel vastgoed. Liefdadigheidsinstellingen moeten acht geven op ’narrow exits’ in illiquide markten.

De tegenwind die veroorzaakt wordt door de collectieve schuldenlast en vergrijzing en door de ontwrichting als gevolg van de snelle technologische ontwikkeling, impliceert dat een consistente kasstroom, sterke balans, prijsstellingsvermogen en flexibele kostenbasis positieve beleggingskarakteristieken zijn. De keuze voor een Brexit onderstreept extra het belang van deze factoren in het selectieproces.