Standard Life Investments: Herstel opkomende markten is onderweg

Alexwolf
Alex Wolf

De cyclische economische activiteit in de opkomende markten is de afgelopen maanden verbeterd. Dit blijkt uit de sterk verbeterde Purchasing Managers index (PMI) voor opkomende markten die gestegen is van 50,4 in september naar 51,0 in oktober onder aanvoering van China, India, Rusland en Turkije. Hoewel de PMI in grote lijnen verbetering laat zien, blijven er significante verschillen bestaan ​​tussen opkomende markten onderling, zo geeft Alex Wolf, econoom opkomende markten bij Standard Life Investments aan.

Verschillen in prestaties tussen opkomende markten

Zo noteert Rusland nu al drie maanden op rij een PMI boven de 50 wat suggereert dat het land richting economische stabilisatie beweegt. Daarentegen is in Polen de economische activiteit verzwakt en daalde de de productie PMI naar neutraal. De regionale Azië PMI steeg naar zijn hoogste punt van de afgelopen twee jaar en noteert al sinds maart boven de 50 dankzij sterke resultaten van India en China. In tegenstelling tot deze twee Aziatische reuzen, laat de productie PMI van Zuid-Korea een sterke terugval zien, evenals de PMI van Indonesië, die ondanks een sterke verbetering van andere indicatoren, behoorlijk verzwakte in oktober.

China herstelt voorspoedig

De officiële Caixin productie-PMI in China sprong in oktober omhoog door een sterke opleving van nieuwe orders en toegenomen productie. Prijzen van produktiegrondstoffen stegen naar het hoogste niveau sinds april 2011 als gevolg van de recente prijsstijging van grondstoffen. Van de sub-indices is alleen export orders gedaald, waarmee bevestigd wordt dat de externe omgeving nog altijd moeilijk is. De diensten-PMI verbeterde eveneens en vertoont aanhoudende sterkte.

De verbeterde PMI's zijn duidelijk een teken dat de economie aan het herstellen is. De opleving in de productie wijst erop dat ondanks een zwak handelsklimaat de economische stimuleringsmaatregelen van de overheid naar de productiesector doorsijpelen, met name in de staalindustrie en cementproductie.

Momentum in India wiebelt

In India's lieten zowel de productie-, als de diensten-PMI een forse stijging in oktober zien, voornamelijk dankzij een verbetering van de nieuwe orders. Hoewel gecorrigeerd voor seizoensinvloeden hebben de PMI's in India de neiging om scherp te stijgen in oktober, wellicht als gevolg van oplevende economische activiteit voorafgaande aan het festivalseizoen, en in de daaropvolgende maanden weer terug te vallen. Ondanks recente verbetering in de PMI, fluctueert het onderliggende momentum.

De samengestelde PMI van India heeft in het algemeen vooral zijwaarts bewogen sinds 2014 in de range 52-53 overeenkomstig het traag verlopen herstel van de afgelopen twee jaar. Echter, de recente trend van de industriële productie ziet er minder rooskleurig uit. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden is de brede index slechts 0,2% gestegen ten opzichte van april 2015 en verzwakt het momentum.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.