2017 – het jaar van groei, aldus NN IP

Politieke onzekerheid zal in 2017 een bovenliggend thema zijn op de financiële markten, maar dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de reële economie. In haar vooruitzichten voor 2017 gaat NN Investment Partners (NN IP) zelfs uit van een lichte verbetering van het mondiale groeimomentum. De schokgolven als gevolg van de enorme bewegingen in de grondstoffenprijzen en wisselkoersen verdwijnen langzaam naar de achtergrond. De neerwaartse druk hiervan op de winstgroei neemt af en NN IP verwacht dat een sterkere wereldwijde vraag en hogere olieprijzen de winsten zullen ondersteunen.

Nu Donald Trump is gekozen als president van de Verenigde Staten en met verkiezingen voor de deur in Nederland, Frankrijk en Duitsland en de verwachting dat de Britse regering artikel 50 in maart in werking zal stellen, zijn de mondiale beleids- en groeivooruitzichten omgeven door grote politieke onzekerheid.

De markten zullen daarom een politieke risicopremie inprijzen, maar de fundamentals laten voorzichtig een positieve trend zien. In de afgelopen kwartalen zijn consumenten wereldwijd meer gaan besteden, vooral dankzij een aantrekkende arbeidsmarkt en een groter vertrouwen. De betere winstvooruitzichten hebben een positief effect op het ondernemersvertrouwen, zoals blijkt uit een brede verbetering van de PMI-cijfers. We verwachten dat een verbetering van de winstgroei en het vertrouwen, samen met hogere grondstoffenprijzen, zal leiden tot een lichte toename van de mondiale bedrijfsinvesteringen (ook wel ‘capex’).

NN IP gaat voor het komende jaar uit van een herstel van de wereldwijde nominale groei en een meer evenwichtig economisch beleid: minder monetaire en meer budgettaire stimuli. De markten hebben op deze trends voorgesorteerd, zo blijkt uit de stijging van de obligatierente in ontwikkelde markten en de rotatie van defensieve en rentegevoelige sectoren naar cyclische sectoren. Dit reflatiethema zal volgens ons in de komende kwartalen aanhouden op zowel de aandelen- als de obligatiemarkten.

Valentijnvannieuwenhuijzen
Valentijn van Nieuwenhuizen

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Hoofd Strategie en Hoofd Multi Asset bij NN Investment Partners: “We leven in onzekere tijden, maar dit wil niet zeggen dat er geen kansen zijn. De risicopremies zijn nog steeds redelijk, terwijl beleggers vasthouden aan een voorzichtige positionering en relatief grote kasposities. Deze factoren bieden bescherming tegen de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen, zoals we hebben gezien na de verkiezing van Trump. De politieke onzekerheid kan af en toe wel voor volatiliteit zorgen, zodat een flexibele beleggingsaanpak noodzakelijk is.”

Aandelen

NN IP verwacht dat de cyclische rotatie die sinds de zomer gaande is, zal aanhouden. Deze rotatie wordt gestimuleerd door de verwachting van een meer evenwichtig beleid, een verbetering van de prijzen van olie en industriële grondstoffen en een omslag in de obligatierentes.

Patrickmoonen
Patrick Moonen

Patrick Moonen, Senior Strateeg voor Multi Asset bij NN IP: “Zinspelingen op een substantiële toename van de overheidsuitgaven (bijvoorbeeld door Donald Trump, maar ook door andere beleidsmakers), die leiden tot grotere begrotingstekorten en stijgende inflatieverwachtingen, kunnen bijdragen aan de opwaartse trend in de wereldwijde obligatierentes die we in de afgelopen maanden hebben gezien.

Hogere obligatierentes en steilere rentecurves zijn gunstig voor cyclische sectoren en de financiële sector in het bijzonder, maar nadelig voor rentegevoelige sectoren als vastgoed en nutsbedrijven. Dit ondersteunt de rotatie naar cyclische aandelen. We hebben een voorkeur voor de financiële sector en basismaterialen.”

We moeten ook de invloed van hogere olieprijzen op de bedrijfswinsten niet onderschatten. De daling van de olieprijs in de tweede helft van 2014 en opnieuw in de tweede helft van 2015/begin 2016, heeft de winsten en investeringen van energiebedrijven sterk onder druk gezet. De energiesector heeft van oudsher een groot aandeel in de mondiale bedrijfswinsten. Een stabilisatie van de olieprijs rond het huidige niveau zal de winstgroei opstuwen dankzij de sterkere bijdrage van de energiesector. De winst kan ook worden gestimuleerd door valutaontwikkelingen. Een sterke Amerikaanse dollar kan bijvoorbeeld goed zijn voor de winstgroei van niet-Amerikaanse bedrijven.

Moonen: “Als de hierboven genoemde factoren van kracht blijven, heeft het ‘reflatiethema’ volgens ons nog wel even te gaan. Dit betekent dat cyclische sectoren het beter kunnen blijven doen dan defensieve sectoren en dat de waardestijl beter zal presteren dan de groeistijl. Bovendien is de waardering van waarde- versus groeiaandelen aantrekkelijk. De onderwaardering op basis van de koers-boekwaarde bedraagt 55% in de VS en in de eurozone zelfs 60%. In beide regio’s is dit ongeveer 5-10% lager dan de gemiddelde korting op de lange termijn. In onze allocatie hebben we een cyclische voorkeur.”

“Wat betreft regio’s denken we dat Japan en de eurozone het meest gevoelig zullen zijn voor dit thema, gezien de weging van cyclische sectoren (exclusief IT en financials) in hun marktindices. Als de Amerikaanse dollar als gevolg van een renteverhoging in de VS verder stijgt, kunnen ontwikkelde markten buiten de VS een extra impuls krijgen. We hebben een voorkeur voor Japan, en wel om twee redenen: de Japanse winstgevendheid is vergelijkbaar met die in de eurozone, maar de markt is 20% goedkoper op basis van de koers-boekwaarde. Daarnaast wordt de eurozone geconfronteerd met veel politieke en institutionele uitdagingen.”

Opkomende markten

Opkomende markten hebben in 2016 een opmerkelijk - hoewel gematigd - groeiherstel laten zien. Voor een groot deel had dit te maken betere financiële condities door een grotere kapitaalinstroom en een soepeler monetair beleid. Ook het herstel van de grondstoffenprijzen gaf steun.

Janmaartenbakkum
Maarten-Jan Bakkum

Maarten-Jan Bakkum, Senior Strateeg voor Emerging Markets bij NN IP, licht toe: “Het groeiherstel in opkomende markten is vooral gedreven door de soepelere financiële condities. Daarbij zagen we grotere verschillen ontstaan tussen landen die hervormen en het bestuur verbeteren en landen met een populistische/ onorthodoxe leider. Hervormingen zijn nog steeds cruciaal voor een duurzaam groeiherstel, gezien de hoge schulden in opkomende markten en de zwakke wereldhandel.”

Wat dit laatste betreft, is de verkiezing van Trump een risicofactor. Exporteurs uit opkomende markten hebben het zwaar gehad door de zwakke groei van de wereldhandel. Een meer protectionistisch beleid in de VS zal exportgroei in opkomende markten nog moeilijker maken. De financiële markten zullen deze onzekerheid en toenemende risico’s voor opkomende markten waarschijnlijk inprijzen. Dit kan leiden tot een afname van de kapitaalstromen richting opkomende markten.

Bakkum: “We hebben daarom een voorkeur voor markten die niet te zeer afhankelijk zijn van de export en waar structurele veranderingen en een betere beleidsuitvoering zorgen voor een hogere groei. We zijn positief over India, Indonesië, Colombia, Argentinië en Vietnam, terwijl we onderwogen zijn in Turkije, Brazilië, Maleisië, Zuid-Afrika, Rusland, Egypte, de Filippijnen en China.”

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.