Standard Life Investments’ Jeremy Lawson: 4 belangrijke beleidsbeslissingen die presidentschap Trump bepalen

Jeremylawson
Jeremy Lawson

Als er een ding is dat Trump heeft laten zien tijdens zijn campagne dan is dat zijn onconventionele aanpak en dat is precies de reden waarom zijn presidentschap meer onzekerheden herbergt dan andere. Volgens Jeremy Lawson hoofdeconoom bij Standard Life Investments zijn er vier belangrijke beleidsbeslissingen die het presidentschap van Trump in de VS en daarbuiten bepalen.

Het voeren van een ruim begrotingsbeleid, gesteund door het Amerikaanse Congres in een economie waarin de werkloosheid laag is en de economische groei en inflatie een stijgende lijn vertonen. Indien dat het geval is, neemt het risico van sterk stijgende inflatie snel toe, wat een reactie van de Fed zal uitlokken. Het (deels) ontmantelen van de resultaten, die Obama heeft bereikt op binnenlands beleidsterrein, en waardoor Trump de regelgeving in de VS aanzienlijk kan wijzigen.

Een mercantilistische aanpak van het handelsbeleid opzetten en uitvoeren. Tijdens de campagne kan makkelijk gezegd worden dat bestaande handelsovereenkomsten worden uitgekleed en handelstarieven voor de grootste handelspartners verhoogd, maar om het als president uit te voeren, is een heel ander verhaal, wetende dat de economische en financiële gevolgen daarvan desastreus zijn.

Het reduceren van Amerika's rol als politieagent in de wereld

De weg van de minste weerstand zou zijn om prioriteit te geven aan een bescheiden belastingverlaging en het opvoeren van de investeringen in de Amerikaanse infrastructuur, een pragmatische aanpak van hervorming van de regelgeving, tevreden zijn met het niet nastreven van nieuwe handelsovereenkomsten en een middenweg vinden ten aanzien van het buitenlands beleid.

Wat betekent Trump voor de eurozone?

Volgens Stephanie Kelly, econoom Europa bij Standard Life Investments heeft de verkiezing van Trump voor de eurozone heeft implicaties voor de handel, investeringen en politiek beleid. De VS is na het VK en voor China de grootste handelspartner van de eurozone. Trump’s voorkeur voor protectionisme doet elke hoop, die nog aanwezig was, op het boeken van vooruitgang met het al omstreden Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vervliegen. Met betrekking tot bestaande regelingen, is de handel tussen de VS en de eurozone bepaald door WTO-afspraken, in plaats van een vrijhandelsakkoord.

Dit zou alleen in gevaar komen als Trump een agressief protectionistisch beleid ten aanzien van handelsblokken als Europa met bilaterale handelsoverschotten ten opzichte van de VS gaat voeren. Omgekeerd, als de nieuwe regering tevreden met het uitbreiden van protectionisme door het elimineren van de mogelijkheid van nieuwe handelsovereenkomsten, zoals TPP en meer gebruik zal gaan maken van handhavingsclausules in bestaande overeenkomsten, zoals NAFTA, dan zou de bestaande relatie met de VS onveranderd kunnen blijven.

Maar handelsbeleid is niet de enige manier waarop de Amerikaanse overheid impact kan hebben op de Eurozone. Als de nieuwe regering op de korte termijn budgettair los gaat, dan kan de toenemende vraag in potentie positief voor de eurozone uitpakken gezien de bestaande handelsbetrekkingen.

Zorgt overwinning Trump voor domino-effect?

Tot slot, in het kielzog van de Amerikaanse verkiezingsuitslag, vragen veel commentatoren zich af of het succes van Trump kan leiden tot politiek succes van populistische partijen in Europa. Standard Life Investments beschouwt de verkiezing van een populistische anti-establishment kandidaat in de VS als een symptoom van een brede onderstroom van ontevredenheid in de ontwikkelde markten die zich richt op de traditionele politieke partijen, politici en globalisering in de post-crisis tijdperk.

De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen vergroot waarschijnlijk niet op zichzelf de kans op een politieke schok in Europa, maar wijst er wel op dat de kracht van de populistische tendens niet goed zichtbaar is in traditionele kiezerspeilingen in een aantal landen, en dat verhoogt de nervositeit ten aanzien van aankomende politieke gebeurtenissen.