Eurozone: veerkrachtiger dan gedacht...

Christophe Dumont, Economist, Candriam Investors Group

De bbp-groei in de eerste helft van 2016 bedroeg gemiddeld 0,4 % ten opzichte van het vorige kwartaal. De groei werd aangewakkerd door de consumptie, de bedrijfsinvesteringen en meer recent door de overheidsuitgaven (grafiek 1). Na het resultaat van het referendum op 24 juni en de opschudding op de Europese financiële markten vreesden velen echter dat er zand in de Europese machine zou komen.;/p:

Vier maanden later toont de economie van de eurozone zich evenwel bijzonder veerkrachtig. De economisch sentiment index blijft wijzen op een bbp-groei van circa 2 % (grafiek 2). Met 53,3 punten in oktober steeg ook de PMI composite-index uit boven zijn peil van het derde kwartaal. En in Duitsland klom de IFO-index aan het begin van het vierde kwartaal fors naar zijn hoogste peil sinds april 2014. Het zijn bovendien de verwachtingen van de bedrijven die de hele index hebben meegezogen… wat dus betekent dat Duitse ondernemingen de komende 6 maanden nog positiever inzien.

Trump2016

Deze gunstige ontwikkelingen resulteren in een hogere werkgelegenheid en meer bedrijfsinvesteringen (grafieken 3 en 4). Vandaar zien we tot nu toe geen enkele reden waarom de economische activiteit zou vertragen of ontsporen. Globaal genomen verwachten we dat de groei in 2016 met 1,7 % zal stijgen, en in nagenoeg hetzelfde tempo in 2017.

Natuurlijk bestaan er zowel opwaartse als neerwaartse risico’s. Een van die neerwaartse risico’s houdt verband met de talrijke politieke afspraken op de Europese agenda tot eind 2017: het Italiaanse referendum over de grondwet, de verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, en de mogelijke activering van artikel 50 door het Verenigd Koninkrijk. Een opwaarts risico kan erin bestaan dat de Europese regeringen, wetende dat het ECB-beleid tegen zijn limieten aan botst, beslissen om een fiscale versoepeling door te voeren. Verandert er in 2017 niets, dan zullen er immers zo goed als geen fiscale stimuli zijn.