Het Waterloo voor de brexit: het lot van het Britse pond

J. Patrick Bradley, Senior Vice President, Investment Research, Brandywine Global (een dochterbedrijf van Legg Mason )

Er is al veel geschreven over het mogelijke effect van de brexit op het VK en zijn handelspartners in heel Europa en de rest van de wereld. Economische gegevens uit het VK na de brexit geven aan dat het VK goed standhoudt tijdens de naschokken. Maar het Britse pond kan het Waterloo betekenen voor de brexit. De munt ging pijlsnel naar beneden sinds de stemming, ook al bleef de economie de voorspelde recessie op afstand houden. Hoe laag kan het Britse pond gaan? Of zit de munt al op een absoluut dieptepunt?

Het Britse pond kreeg het hard te verduren door de stemming over de brexit, aangezien de markt niet tuk is op de vooruitzichten van een VK buiten de EU. Tot dusver spreken de economische indicatoren het negatieve economische toekomstbeeld voor het VK tegen. Het VK zou uiteraard wel een veel langzamere groei kunnen kennen door het afnemende vertrouwen. Als de economische indicatoren kloppen, kan men zich afvragen of de waarde van het Britse pond al dan niet verder moet dalen. We zijn namelijk van mening dat de waardering van deze munt momenteel een aanzienlijke afwijking vertoont.

Een gesuggereerd argument is dat de munt nog meer in waarde moet dalen om de huidige wanverhouding in de rekeningen van het VK te corrigeren. Dat zou een geldig argument zijn als een gebrek aan handelsevenwicht de voornaamste aanleiding was voor de externe wanverhouding. Het gebrek aan handelsevenwicht zou moeten verbeteren door het zwakke pond. Maar de belangrijkste oorzaak van de externe wanverhouding is het primaire inkomenstekort, dat niet wordt gecorrigeerd door een zwakkere munt.

In plaats daarvan wordt het gecorrigeerd door de hogere rendementen op activa die het VK bezit in het buitenland, ten opzichte van de rendementen op activa van het VK die in handen zijn van buitenlanders. Het zwakke pond zou evenwel een positief wisselkoerseffect moeten hebben.

Tot slot geloven we dat de enorme 'oversold' positie van het Britse pond de weg zou kunnen vrijmaken voor een krachtige heropleving, aangezien die voor een aanzienlijke waarderingsafwijking heeft gezorgd.