Standard Life Investments: VS kan eindelijk vennootschapsbelasting hervormen,

Het tarief van de vennootschapsbelasting in de VS bedraagt 35% en is daarmee een van de hoogste van de OESO-landen. Daartegenover staat dat door de smalle heffingsgrondslag de vennootschapsbelasting minder opbrengt voor de schatkist dan in de meeste ontwikkelde landen. Per saldo is het aandeel van de vennootschapsbelasting in het Amerikaanse BBP net onder het OESO-gemiddelde. De VS heeft op dit gebied een inhaalslag te maken, zegt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments. Het tarief is sinds het jaar 2000 ongewijzigd gebleven, terwijl de internationale trend dalende is.

Gemiddeld staat het tarief van de vennootschapsbelasting in de OESO-landen op 22,8% in 2016 en dat was in 2000 nog 30,4%. Daarnaast geldt hetzelfde tarief voor winsten die Amerikaanse multinationals in het buitenland boeken en naar de VS brengen. Voor veel multinationals is dit reden om in het buitenland gerealiseerde bedrijfswinst juist niet te repatriëren.

Hervorming na een generatie weer mogelijk

Nu een Republikeinse president is gekozen en de Republikeinen in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid hebben, is hervorming van de vennootschapsbelasting voor het eerst in een generatie mogelijk. President-elect Trump en de Republikeinen zijn voorstander van het terugbrengen van het tarief naar 15 - 20%, het uitbreiden van de heffingsgrondslag, het instellen van een repatriëringsbelasting van 10% voor cash dat in het buitenland ‘vastzit’ en het elimineren van belasting op in het buitenland gegenereerde bedrijfswinsten.

Voordelen

De voordelen hiervan zijn dat de Amerikaanse vennootschapsbelasting meer in lijn met andere ontwikkelde landen wordt gebracht en dat het tarief van de vennootschapsbelasting voor de meeste bedrijven wordt verlaagd. Daarnaast neemt het de prikkel weg om inkomsten en productie naar het buitenland te verplaatsen of na een omgekeerde overname zich in het buitenland, waar het belastingklimaat aantrekkelijker is, te vestigen (belastinginversie).

Nadelen

Maar er zijn ook nadelen aan verbonden, waarvan de grootste is dat de inkomsten van de overheid drastisch zullen teruglopen. Op de lange termijn zal nou eenmaal tegenover een vennootschapsbelastingverlaging een belastingverhoging moeten staan of een bezuiniging om de inkomsten met de uitgaven in balans te brengen. Echter, de Republikeinen beloven naast een verlaging van de vennootschapsbelasting ook nog eens een verlaging van de inkomstenbelasting, terwijl de discretionaire uitgaven van de federale overheid al behoorlijk onder het langetermijngemiddelde liggen.

Bovendien, door de vennootschapsbelasting in deze mate te verlagen zullen kapitaalbezitters hun inkomen meer zien toenemen dan diegenen die geen kapitaal bezitten. En dat wordt een lastig uit te leggen verhaal voor een president die heeft beloofd het lot te verbeteren van de mensen die zich achtergesteld voelen door globalisering en technologische verandering.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.