T. Rowe Price ziet bullmarkt eindigen

Naarmate de bullmarkt zijn einde nadert, raakt het sentiment op de wereldwijde aandelenmarkten steeds sterker verdeeld. In de VS zullen de winsten in de S&P 500 in 2017 en 2018 dankzij een scherpe verbetering van de energieprijzen waarschijnlijk opveren, maar aandelenselectie zal steeds belangrijker worden. In de obligatiemarkten kunnen een trage maar onmiskenbare beleidsverkrapping in de VS en een stevige verankering van de staatsobligatierentes van Japan en de Europese kernlanden flinke kansen scheppen om van de verandering in de spreads tussen markten te profiteren.

De macro-economische fundamentals van de opkomende staatsobligatiemarkten zijn aan de beterende hand dankzij ingrijpende politieke hervormingen in de belangrijkste landen, overheidsbezuinigingen, een gezond evenwicht op de lopende rekeningen en aantrekkende groeivooruitzichten zo stellen de analisten van T. Rowe Price .

 • De Federal Reserve zal de rente geleidelijk verder normaliseren; nu “volledige werkgelegenheid” naderbij komt, wat wordt bevestigd door de werkgelegenheidscijfers van 4 november, is de kans groot dat de Fed in december tot een rentestap besluit.
 • Wat schuldenafbouw betreft, zien we in de ontwikkelde markten een tweedeling: in de VS en het VK daalt de trend, terwijl deze in de overige ontwikkelde markten, behalve Japan, zijwaarts of hoger beweegt. In China en andere opkomende economieën daarentegen is de schuld sinds het einde van de financiële crisis explosief gestegen; zo bedraagt de Chinese schuld momenteel meer dan 200% van het bbp.
 • Het monetaire beleid van de ontwikkelde markten loopt tegen zijn grenzen aan met beleidsrentes van om en nabij de nul procent.
 • De inflatie blijft in de meeste ontwikkelde markten lager dan de doelstelling van de centrale banken. Ook in de opkomende markten zal de inflatie dalen als de valuta’s stabiliseren.

  Wereldwijde aandelen

 • Naarmate de bullmarkt zijn einde nadert, raakt het sentiment op de aandelenmarkt steeds sterker verdeeld. Dit is een kans voor goed geïnformeerde stockpickers, maar betekent ook dat de risico’s in de markt toenemen.
 • Politieke onzekerheid en volksprotesten beheersen het nieuws en de economische ongelijkheid leidt tot steeds meer onvrede. Een stimulerend begrotingsbeleid is een mogelijk antwoord op deze trends.
 • Redelijke waarderingen, een gematigde winstgroei wereldwijd en veel cash op de balansen kunnen de wereldwijde aandelenkoersen steun bieden, maar het is belangrijk de rendementsverwachtingen te temperen.
 • De verschillen tussen de fundamentals voor de opkomende aandelenmarkten zijn groter dan ooit en een kritische selectie is cruciaal. Beursgenoteerde aandelen met goede groeivooruitzichten op lange termijn zullen waarschijnlijk weer een agio krijgen en houden in een wereld waarin een lagere groei de realiteit is.

  Amerikaanse aandelen

 • Stijgende rentes kunnen samengaan met stijgende aandelenkoersen, vooral wanneer de effectieve rendementen lager dan 5% zijn.
 • Defensieve sectoren met een lage volatiliteit (nutssector, telecom en basisconsumentengoederen) presteerden in 2016 het sterkst maar dit gaat waarschijnlijk veranderen.
 • De Russell 1000 Growth, de Russell Mid-Cap Growth en de Russell 2000 Value Indices lijken de aantrekkelijkste waarderingen te hebben. Informatietechnologie en gezondheidszorg zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde sectoren.
 • De winsten in de S&P 500 zullen in 2017 en 2018 waarschijnlijk opveren dankzij een scherpe verbetering in de energieprijzen. Enige voorzichtigheid is echter geboden. Het dividendrendement nadert het hoogste punt ooit ten opzichte van het 10-jaars Treasury-rendement.
 • De winstgroei zal de rest van 2016 negatief blijven, maar voor 2017 wordt een sterk herstel verwacht.

  Wereldwijde obligaties

 • De wisselwerking tussen een trage maar onmiskenbare beleidsverkrapping in de VS en een stevige verankering van de staatsrentes in Japan en de Europese kernlanden kan goede kansen scheppen om te profiteren van de verandering in de spreads tussen verschillende markten en van de variaties in de vorm van de yield-curves.
 • Beleggers in wereldwijde obligaties zullen ook volgend jaar worden beloond voor het combineren van landen die in verschillende fasen van de economische cyclus verkeren, vooral in bepaalde delen van de staatsobligatiemarkt die traditioneel niet in de benchmarks voorkomen.
 • De credit-markten blijven steun ondervinden van de balansuitbreiding en opkoopprogramma’s van de centrale banken, en van het afnemen van de onrust rond de energiemarkt. Als in dit klimaat ook de volatiliteit laag blijft, kan effectenselectie vruchten afwerpen.

  Obligaties uit opkomende markten

 • Op de opkomende staatsobligatiemarkten zijn de macro-economische fundamentals aan de beterende hand dankzij ingrijpende politieke hervormingen in de belangrijkste landen, overheidsbezuinigingen, evenwichtige lopende rekeningen en aantrekkende groeivooruitzichten; dit schept op lange termijn goede perspectieven voor beleggers die hun onderwogen positie in deze beleggingscategorie willen uitbreiden.
 • De overheidsfinanciën van de opkomende markten zijn nu minder kwetsbaar; volgens de prognoses hebben ze een aanzienlijk lagere staatsschuldquote dan de G7-economieën. Het monetaire beleid en de inflatieverwachtingen van de opkomende markten beginnen verder uiteen te lopen. Landen als Rusland, Brazilië en India staan op het punt de rente te verlagen, terwijl bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Colombia de tarieven waarschijnlijk juist gaan verhogen.
 • Het aantreden van nieuwe politieke leiders in landen zoals Brazilië, Argentinië en Indonesië verhoogt de kans op positieve marktveranderingen in deze landen.
 • De economische transitie en omvangrijke schuldenlast van China vormen een niet te negeren risico voor de wereldeconomie. Wij verwachten dat de groei vertraagt naar een beter houdbaar tempo, maar de volatiliteit zal aanhouden omdat de effectiviteit van de stimulering door de overheid afneemt.
  Alan Levenson, hoofdeconoom VS“In de tweede helft van 2016 trok de economische groei aan doordat het effect van de kelderende grondstoffenprijzen afnam. In de VS is ruimte voor verdere groei en is het risico op een recessie de komende tijd laag. Voor 2017 verwachten we een lichte verbetering van het wereldwijde economische klimaat, ondersteund door groeiherstel in de VS, Canada, Brazilië en Rusland; schuldenafbouw en herstructureringen blijven echter tegenwind bieden.”

  Chris Alderson, hoofd International Equity “Naarmate de bullmarkt zijn einde nadert, worden de wereldwijde aandelenmarkten sterker dan ooit beheerst door top-down macro-economische en politieke gebeurtenissen, waaronder de vooruitzichten voor China, zorgen over Europa en de grillige energie- en grondstoffenprijzen. Voor geduldige langetermijnbeleggers schept deze onzekerheid bij uitstek koopkansen. Wij blijven positief over wereldwijde aandelen, hoewel de marktrendementen waarschijnlijk relatief laag blijven. Een goede aandelenselectie in zowel de ontwikkelde als de opkomende markten zal nog belangrijker worden om positieve rendementen te behalen.”

  Larry Puglia, portefeuillebeheerder U.S. Large Cap Growth Equity Strategy: “De winsten in de S&P 500 zullen in 2017 en 2018 waarschijnlijk opveren dankzij een scherpe verbetering in de energiesector; maar omdat de prognoses van analisten soms te optimistisch zijn, is enige voorzichtigheid geboden. Wij verwachten niet dat langzaam stijgende rentes de komende 12-18 maanden een struikelblok zullen vormen voor aandelen. Op de Amerikaanse aandelenmarkt hebben defensieve sectoren met een lage volatiliteit, zoals de nutssector, telecom en basisconsumentengoederen de afgelopen tijd het sterkst gepresteerd, maar deze trend kan begin 2017 gaan veranderen. Informatietechnologie en gezondheidszorg zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde sectoren.”


  Quentin Fitzsimmons, co-beheerder, Global Aggregate Bond Strategy "Op de meeste internationale obligatiemarkten blijven de effectieve rendementen historisch laag, dit in contrast met de VS waar de beleidsrente langzaam maar zeker omhoog gaat. Wereldwijd begint de politiek zijn geduld met het ruime monetaire beleid te verliezen omdat de economische groei laag blijft. Beleggers zetten vraagtekens bij de balans tussen monetair en begrotingsbeleid en vragen zich af wat de gevolgen voor de kansen op de obligatiemarkten zouden zijn als meer werd ingezet op begrotingsbeleid. Tegelijkertijd zorgt het herstel van de olieprijzen voor verandering van de lage inflatiecijfers en druk op de obligatiewaarderingen.”


  Samy Muaddi, portefeuillebeheerder, Emerging Markets Corporate Bond Strategy “Na een tot dusver zeer sterk verlopen jaar zijn beleggers op de opkomende obligatiemarkten, zowel in internationale als binnenlandse valuta, in het algemeen optimistisch over de vooruitzichten voor 2017. Na een relatief lage groei in de afgelopen jaren groeien de opkomende economieën nu weer aanzienlijk sneller dan de ontwikkelde markten, mede dankzij het herstel in Brazilië, Rusland en verschillende kleinere landen en aantrekkende macro-economische fundamentals voor staatsobligaties.

  Politieke onzekerheid in de VS, de groei in China en de richting van de Amerikaanse dollar blijven risico’s. Vanwege de uiterst lage rentes komen beleggers steeds meer tot de conclusie dat een hogere exposure naar bedrijfsobligaties uit opkomende markten een goede manier is om hun obligatie-allocatie te spreiden en het portefeuillerendement te verhogen.”

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.