Candriam: 2017 – nieuw tijdperk voor obligaties

Nicolasforest
Nicolas Forest

Nicolas Forest, Global Head of Fixed Income, Candriam Investors Group

Is de rally op de obligatiemarkten voorbij?

De voorbije tien jaar daalde de obligatierente gestaag. Ook in 2016 zette die trend zich door. De combinatie van een uiterst verruimend monetair beleid en een zwakkere groei duwde de rente in de vier grote regio’s naar historische dieptepunten. Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen stellen de stijgende rente, steilere rentecurves en de hogere spreads op bedrijfsobligaties echter het ‘eeuwigdurende’ karakter van die trend in vraag.

De rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties steeg van 1,80 % tot 2,30 % en de Duitse Bund noteert vandaag tegen meer dan 0,20 %, tegenover -0,15 % in september. De vraag die iedereen zich stelt is dan ook: “is de rally op de obligatiemarkten voorbij?” De voorbije 25 jaar boekten de Amerikaanse obligatiemarkten alleen verlies in tijden van stijgende consumptieprijsinflatie en/of verstrakking van het monetaire beleid. Zullen een verhoging van de beleidsrente en oplopende inflatie in 2017 voor de obligatiemarkten een nieuw tijdperk inluiden?

Van extreme monetaire versoepeling naar expansief begrotingsbeleid

Hoe verder de centrale banken in hun onconventionele monetaire beleid gingen, hoe meer de neveneffecten opwogen tegen de baten. Dat beleid heeft geholpen om enkele ingrijpende gebeurtenissen op te vangen, zoals de subprimecrisis, de schuldencrisis in de eurozone, het brexitreferendum en andere, maar het woog ook op de winstgevendheid van de banken en kon de inflatie en groei niet aanzwengelen tot aan pre-crisis niveaus. Vandaag lijken Japan, het VK en de VS te kiezen voor een expansief begrotingsbeleid om de binnenlandse groei te stimuleren.

Van een lange periode van deflatie naar volgehouden reflatie

De voorbije vijf jaar lieten beleggers hun strategie bepalen door de lage rente in een klimaat van lage inflatie. Sommigen waren van mening dat de deflatoire stagnatie waar Japan al jaren mee kampt, zich kon verspreiden tot andere ontwikkelde economieën . De loondruk en de stijgende kosten voor gezondheidszorg zijn echter goede voorbeelden van binnenlandse factoren die in de VS en het VK de inflatie aanwakkeren.

Tel daar de herstellende olieprijzen en een heropleving van het protectionisme bij, en je hebt mogelijk een recept voor stijgende rente. Tegen die achtergrond verwachten we dat de Federal Reserve haar beleid verder verstrakt en de komende twaalf maanden minstens driemaal de rente verhoogt, en dat de ECB in de tweede helft van 2017 een afbouw van haar inkoopprogramma zal overwegen.

Klaar voor een nieuw obligatietijdperk met spreiding en selectiviteit

De combinatie van monetaire verstrakking en hogere inflatie zal voor de obligatiemarkten een nieuw tijdperk inluiden. We verwachten meer volatiliteit. Die nieuwe constellatie zal echter ook scheeftrekkingen op de obligatiemarkten veroorzaken en zo kansen creëren voor wie flexibel en selectief belegt. Er liggen nog altijd kansen in een steeds sterker versnipperd universum en we streven ernaar die te benutten door de nadruk te leggen op carry-to-risk en een lage correlatie met Amerikaanse staatsobligaties.

Op de markten voor groeilandobligaties in lokale en buitenlandse munten zullen beleggingen met een hoog couponrendement voorhanden blijven, al zullen selectiviteit en relatieve waarde daar doorslaggevend zijn. Ook specifieke sectoren hebben een interessant profiel, zoals Europese financiële instellingen, die profiteren van solide fundamentele factoren en obligatievriendelijke regelgeving. Tot slot vormen inflatiegerelateerde obligaties een aanlokkelijke optie in een reflatoir klimaat. Zij zouden in elke obligatieportefeuille een stevige positie moeten innemen.