Standard Life Investments: bedrijfswinsten stijgen in 2017, net als de politieke onzekerheid

Bijdrage geschreven door Andrew Milligan

Andrewmilligan
Andrew Milligan

We leven in een wereld van lage cijfers: lage groei, inflatie en (obligatie)rentes, waar het rendement beïnvloed wordt door economische en politieke cycli. Andrew Milligan, hoofdstrateeg van Standard Life Investments, vestigt vooral de aandacht op de dynamiek van de bedrijfswinsten. Er zijn analisten die een winststijging van 12% in 2017 voorspellen. Milligan is gematigder, maar wel positief gestemd over de bedrijfswinsten wereldwijd.

Grondstoffeneffect ebt weg

De afgelopen periode van lage wereldwijde economische groei werd gekenmerkt door afnemende winsten van met name bedrijven actief in de grondstoffen en financiële sector. Vreemd genoeg heeft een complete economische recessie niet plaatsgevonden. Die werd voorkomen dankzij een mix van extreem ruim monetair beleid, lagere investeringen en gematigde loongroei, en de mogelijkheid die bedrijven hielden om te lenen op de kredietmarkten. Het goede nieuws is dat die bedrijfswinstenrecessie ten einde lijkt te komen.

Analisten verwachten een groei van de bedrijfswinsten van 12% voor 2017. Gaandeweg zal nog wel een aantal downgrades hierop volgen, maar in het algemeen ziet het totaalplaatje er rooskleurig uit. Hoe rooskleurig wordt bepaald door de relatie tussen prijzen van input en output, lonen en productiviteitsgroei, en de verandering in energiekosten en de mate waarin de US dollar stijgt. Verder verwacht Milligan een stijging van de nominale inflatie in 2017, omdat het effect van de energieprijzen wegvalt.

Politieke stress neemt toe

De financiële markten komen meer en meer in de greep van politieke stress. Onverwachte uitkomsten bij aanstaande verkiezingen kan leiden tot aanpassing van grensoverschrijdend verkeer van kapitaal, arbeid, goederen en diensten. Populisme is een sterke trend in veel landen. Overheden staan onder toenemende druk om bevolking te beschermen tegen de negatieve effecten van globalisatie, zoals migratie en unfair trade. De onzekerheid voor beleggers is daarmee aanzienlijk gestegen.

Progressie in begrotingsbeleid

Milligan ziet maar weinig vooruitgang in structurele hervormingen, die nodig zijn om de lage inflatie te keren. Wel is er progressie zichtbaar in het begrotingsbeleid dat overheden voeren. Centrale banken roepen al langer dat naast een ruim monetair beleid ook meer overheidsbestedingen nodig zijn. Japan is een goed voorbeeld van deze omslag. De beleidsmakers bouwen QQE af en zetten meer in op een stimulerende rol van de overheid om de groei in 2017 aan te jagen. In meer landen wordt serieus gesproken over een stimulerend begrotingsbeleid in combinatie met een ruim monetair beleid.

Fed verhoogt rente, ECB verlengt QE

Milligan verwacht dat de Fed de rente in december zal verhogen en vervolgens in 2017 langzaam verder naar een hoger niveau zal tillen. De BoJ zal niet bewegen tenzij de Japanse yen flink gaat stijgen. De grote onzekere factor is de ECB. Standard Life Investments gaat er nog altijd vanuit dat QE na maart 2017 wordt voortgezet, omdat de kerninflatie nog niet in de buurt van de doelstelling is. Maar waarschijnlijk zal het tempo waarin de ECB obligaties opkoopt, worden vertraagd, omdat de hoeveelheid obligaties die de ECB kan bezitten niet onbeperkt is.

Roteren richting cyclische aandelen

De financiële markten staan op een belangrijk kruispunt. Er is de laatste tijd een rotatie gaande van dure dividendaandelen richting meer cyclische sectoren. Voor Milligan is duurzaam rendement de belangrijkste leidraad. Standard Life Investments blijft onderwogen in cash en overwogen in assets die inkomen genereren, zoals high yield obligaties, opkomende markten schulden en Europese REITS.