Skagen onderstreept bottom-up in obligatieland aan

Tomasnordb%c3%b8middelthon
Tomas Nordbø Middelthon

Een goede strategie is momenteel het selecteren van bedrijfsobligaties die om de verkeerde reden verkocht worden. Maar selecteer wel obligaties met een korte looptijd en een beperkt kredietrisico omdat de langetermijnrente oploopt, stelt Tomas Nordbø Middelthon, fondsbeheerder van Skagen Credit.

Sinds de verkiezing van Donald Trump loopt de lange rente in de VS en andere landen op. Voor het stijgen van de lange rente in de VS zijn verschillende redenen aan te wijzen. De ene visie is dat zijn beleid de staatsschuld verder verhoogt, wat de inflatie aanjaagt. Een andere visie is dat hij met zijn beleid de economische groei zal stimuleren en hij twee haviken in het beleidscomité van de Fed zal benoemen, wat opwaartse druk op de langetermijnrente geeft.

Belastingverlaging belangrijker dan begrotingstekort voor een Republikein

De meerderheid in het Congres helpt Trump zijn economisch beleid door te voeren. Als hij tenminste overweg kan met zijn mede-Republikeinen aldaar. Republikeinen kunnen vaak wel leven met begrotingstekorten als er maar voldoende belastingverlagingen tegenover staan. Zo ging het ook tijdens het presidentschap van Reagan tussen 1981 en 1989; de belastingen werden verlaagd en het begrotingstekort liep op. Het Trump-effect heeft echter nauwelijks impact gehad op Skagen Credit, het global corporate bond fund van Skagen. Dit fonds kenmerkt zich door een korte looptijd en is daarom minder gevoelig voor rentewijzigingen.

Spread is gemiddeld, niet hoog, noch laag

Momenteel koerst de mondiale credit spread - het renteverschil tussen staats- en bedrijfsobligaties - rond de 2%. Dat ligt dichtbij het gemiddelde van de afgelopen zestien jaar. De spread was het grootste (6,5%) tijdens de financiële crisis, einde 2008. De credit spread neemt toe als de kans op wanbetaling toeneemt. Momenteel stijgt met name de rente op de staatsobligaties. De spreads in de opkomende markten zijn wat breder, maar dat is normaal. Als onzekerheid toeneemt, treedt een vlucht richting kwaliteit op, ofwel van geld dat verhuist van opkomende markten naar de VS.

Obligatiebeleggers differentiëren niet - daar liggen kansen voor bond picking

Veel beleggers maken geen onderscheid tussen de onderliggende yield en de credit spreads. Als een verkoopgolf optreedt die wordt opgestart door stijgende Amerikaanse staatsobligaties, leidt dat ook tot de verkoop van bedrijfsobligaties. Vaak is dit dan op verkeerde gronden, omdat de kwaliteit van de onderneming niet gewijzigd is. Daarom is het een goede strategie om die obligaties te selecteren die om de verkeerde reden verkocht worden. In een klimaat waarin de langetermijnrente stijgt, is het wijs om bedrijfsobligaties met een korte looptijd te kopen en een gematigd kredietrisico, stelt Middelthon.