BNY Insight: Nieuw monetair raamwerk heeft nieuwe economische crisis nodig

Davidhooker
David Hooker

De geloofwaardigheid van het monetaire beleid wankelt, toch zal het duren tot een volgende crisis voordat een nieuw monetair raamwerk gestalte krijgt, meent David Hooker, inflation-linked corporate bond manager bij Insight - een boutique van BNY Mellon. Hij denkt wel dat 2017 het jaar kan worden, waarin het debat over de toekomst van het monetaire beleid prominent op de politieke agenda’s komt te staan.

Twijfels over monetair beleid groeien

Centrale banken hebben met man en macht geprobeerd de financiële crisis te keren. Het instrumentarium van de hedendaagse centrale bankier bestaat uit kredietverruiming en het opkopen van assets in combinatie met het verlagen van de rente. De tijd zal leren wat de gevolgen daarvan zijn. Maar de twijfel erover neemt toe bij monetaire autoriteiten, nu al die onconventionele maatregelen geen hogere groei weten te bewerken. De roep klinkt dat er een nieuw beleidskader ontwikkeld moet worden. Een verschuiving bij de Bank of Japan is al zichtbaar.

Scheve distributie welvaartseffecten

Ook is er meer aandacht voor de (scheve) verdeling van de effecten van het beleid. Van het opkoopprogramma profiteren met name de bezitters van activa, die doorgaans al vermogend zijn. Het protest hiertegen van degenen die niet profiteren wordt steeds luider. Centrale bankiers wuiven die kritiek weg door te stellen dat elk beleid gevolgen heeft voor de distributie van welvaart en dat zij slechts hun mandaat uitvoeren. Het is volgens hen aan de politiek om eventuele scheefgroei recht te trekken.

Toch is het onhoudbaar om te beweren dat onafhankelijke centrale banken niet politiek gekleurd zijn. Zij hebben immers de steun nodig van de bevolking voor het beleid dat zij voeren. De noodmaatregelen houden nu al bijna een decennium aan en dat tast het vertrouwen in de monetaire autoriteiten aan.

Populistisch momentum positief voor hervormingen

Vaak leidt economische onvrede tot de opkomst van populistische partijen of populistisch beleid. Het populistische momentum kan een krachtige katalysator voor vergaande hervormingen zijn, meestal in de vorm van toenemende overheidsbestedingen om de economische groei te stimuleren en sociale initiatieven om ongelijkheid te bestrijden.

De gevestigde orde is goed in het overnemen van populistische beleidsplannen om te voorkomen dat het populisme haar ondergang inluidt. Overheden moeten daarom wel nadenken over een verandering van de beleidskaders. Maar hoe een nieuw beleid vorm kan krijgen en in wat voor tijdsbestek is nog een open vraag.

Nieuw monetair raamwerk onderwerp van discussie in 2017

Hoewel de vooruitzichten voor de wereldeconomie onzeker blijven, zal de dominantie van monetair beleid en de onafhankelijkheid van centrale banken waarschijnlijk afnemen. Zeker is volgens Hooker dat de dominantie van centrale banken en hun onafhankelijkheid af zullen nemen. Het tot nu toe academisch gevoerde debat over nieuwe monetaire beleidskaders kan in 2017 in de politieke mainstream doordringen. Maar het zal duren tot de volgende financiële crisis tot een nieuwe monetaire orde ontstaat met grote implicaties voor inflatie en de onafhankelijkheid van de centrale banken.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.