Standard Life Investments: 2017 wordt een moeilijk jaar voor de Britten

2016 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin het VK ervoor koos om de EU te verlaten. Hoe zal de Britse economie zich houden als de uittreding in 2017 in gang wordt gezet? Sinds het referendum heeft de economie zich weerbaar getoond. Daar putten de Britten hoop uit, maar het komende jaar wordt een stuk zwaarder voor de Britten, schrijft James McCann, econoom bij Standard Life Investments.

Jamesmccann
James McCann

2017 wordt waarschijnlijk een moeizaam jaar voor de Britse economie. McCann geeft daar drie redenen voor:

 • Economische groei in het Verenigd Koninkrijk wordt gesmoord door oplaaiende inflatie. Een zwakkere munt en hogere grondstoffenprijzen hollen de financiën van de Britten uit en kan hun bestedingsdrift temperen.

 • Aanhoudende onzekerheid zorgt voor een drukkend effect. Vooruitzichten voor investeringen zijn zwak en de groei van de werkgelegenheid koelt af.
 • De overheid laat de bezuinigingsdrift niet los.

  Groeivertraging van 1%

  Er zijn ook wel een paar positieve factoren voor de economie te noemen, zoals de ruime monetaire en financiële omstandigheden en de export die kan profiteren van de zwakkere munt. Maar dit kan een groeivertraging van 1% in 2017 niet verhinderen, voorspelt McCann.

  McCann gaat ervan uit dat eind maart de artikel 50-procedure in gang wordt gezet. Er kan enige vertraging ontstaan als het Hooggerechtshof parlementaire goedkeuring noodzakelijk acht. Deze ontwikkeling zou zelfs tot vervroegde verkiezingen kunnen leiden in het VK, maar McCann acht die kans klein. Indien artikel 50 wordt geactiveerd dan moet de Brexit begin 2019 voltooid zijn. McCann gaat ervan uit dat het VK een preferentiële handelsovereenkomst met de EU sluit die in zekere zin achter blijft bij de huidige toegang tot de interne markt van de EU, maar wel vrijhandel voor de meeste goederen handhaaft.

  Bank of England staat er alleen voor

  De Bank of England lijkt er ook komend jaar alleen voor te staan om de economische malaise te bestrijden. Het ontbreekt aan politieke wil om afstand te nemen van het sobere beleid en de overheidsbestedingen op te voeren, waarmee de druk op de Bank of England verlicht zou kunnen worden. McCann rekent met een verdere verruiming van het monetaire beleid, als zijn groeivoorspelling voor komend jaar uitkomt.