Chinese consumptie groeit door inhaalslag kleinere steden

Bijdrage geschreven door Mike Shiao, CIO Asia ex-Japan bij vermogensbeheerder Invesco

Recente economische data uit China roept vraagtekens op over het momentum van de transitie van China naar een consumptie-gedreven economie. Volgens Mike Shiao, CIO Asia ex-Japan bij vermogensbeheerder Invesco, blijven de vooruitzichten voor de Chinese consumptiegroei echter goed, waarbij achtergestelde steden een belangrijke rol gaan spelen.

“Net als de Chinese economie is het ‘consumptielandschap’ de afgelopen decennia erg gediversifieerd,” zegt Shiao. “De grootste steden waren jarenlang de drijvende kracht achter de groei van de Chinese economie, tegenwoordig zien we ook kleinere steden bijdragen”. De consumptieve vraag in China’s kleinere, achtergestelde steden neemt meer toe dan in de grote steden, mede door gunstige demografische samenstelling, snelle inkomensgroei, hoger tempo van verstedelijking, betere infrastructuur en een lage productpenetratie.

In totaal bedroeg de particuliere consumptie in China eind 2017 ongeveer 5000 miljard Amerikaanse dollars. Dat is meer dan 10% van de totale wereldwijde consumptie. Dit maakt de Chinese consumentenmarkt tot de op een na grootste van de wereld. Toch wordt het potentieel van de markt verre van volledig benut. Uit gegevens blijkt dat China nog steeds achterloopt op andere belangrijke economieën wat betreft de bijdrage van de particuliere consumptie aan het bruto binnenlands product (bbp). In 2017 bedroeg het aandeel van het bbp van China dat aan de binnenlandse consumptie kan worden toegeschreven 39,1%, vergeleken met 68% in de VS, 62,2% in India en 55,8% in de Europese Unie (volgens de laatste gegevens voor elk land dat bij CEIC is overgenomen per januari 2019).

Tegelijkertijd wordt verwacht dat dankzij de aanhoudende sterke economische groei en een ondersteunend overheidsbeleid de reële inkomens in China zullen blijven stijgen. De sterke groei van het reële inkomen van Chinese werknemers heeft een sleutelrol gespeeld in de snelle groei van de Chinese consumentensector in de afgelopen jaren. "Deze trends benadrukken dat de krachten die hebben bijgedragen aan het creëren van een van 's werelds grootste consumentenmarkten zullen blijven bestaan", merkt Shiao op. "Wat anders zal zijn, is de dynamiek van de expansie in de Chinese consumentensector: kleinere, achtergestelde steden zullen snel opkomen en fungeren als een belangrijke dynamo in de Chinese ‘consumptiemotor’." Sinds China vier decennia geleden is begonnen met economische hervormingen, waren de grootste steden leidend voor de economische ontwikkeling van het land. Deze ‘tier 1-steden’, waaronder Beijing en Shanghai, zijn uitgegroeid tot toonbeelden van verstedelijking en ontwikkeling. Verbeteringen in de infrastructuur in deze steden ondersteunen industrieën. Deze groeiende industrieën bevorderen op hun beurt de werkgelegenheid. De inwoners van deze steden hebben hun inkomsten snel zien stijgen, wat weer de groei van de consumentensector heeft gestimuleerd. Nu hebben de salarissen in de grote steden - op basis van de definitie van de Wereldbank van USD 12.236 per hoofd van de bevolking - een hoge inkomensstatus bereikt.

De binnenlandse consumptie van China zal waarschijnlijk een extra boost krijgen door de opkomst van kleinere steden als Chengdu en Nanjing. Net als de economische groei is de consumptiegroei in de kleinere steden de laatste tijd hoger dan die in de grotere steden. Betere transport- en communicatie-infrastructuur maakt het voor inwoners van deze steden eenvoudiger om te profiteren van de groei.

Dankzij de hierboven genoemde factoren zullen bedrijven volgens Shiao een groep interessante consumenten vinden in de kleinere, opkomende steden. Net als hun leeftijdsgenoten in de grote steden, zoeken inwoners uit kleinere steden in toenemende mate naar ‘premiumproducten’ en gezondere, kwalitatief betere alternatieven. Daarnaast zal ook deze groep de wereld willen verkennen, een trend waar onder andere online reisbureaus van zullen profiteren. "Wij geloven dat door deze trends bedrijven die zich richten op consumenten naar de kleinere steden van China zullen trekken," zegt Shiao. "Hun inspanningen, samen met de gestage groei van de consumentenmarkt in de grote steden, zullen helpen het momentum van de Chinese consumentensector én de daarbij horende economische groei te behouden."