Blackrock: Macro-economische onzekerheid houdt de dollar sterk

Ondanks het krimpende renteverschil houdt de dollar dit jaar verbazingwekkend goed stand, maar als de Fed de rente nog verder verlaagt, kan dat de munt doen verzwakken. Dat schrijft vermogensbeheerder BlackRock in haar wekelijkse commentaar.

De Fed ziet drie oorzaken voor het feit dat de dollar in 2019 - ondanks het afgenomen koersverschil tussen de VS en andere landen - toch zijn veerkracht toont. Ten eerste hebben andere centrale banken de economie aangejaagd, waardoor de wereldwijde koersverschillen niet buitensporig veranderden. Daarnaast zorgt de macro-economische onzekerheid ervoor dat de dollar als veilige haven wordt gezien. Uit eigen onderzoek blijkt dat de dollar nu ongeveer 4% hoger staat dan vanuit historisch perspectief kan worden verwacht als er alleen naar rentevoetverschillen wordt gekeken. Tot slot overschatten markten vooralsnog de schaalgrootte van een verdere versoepeling door de Fed.

De recente wereldwijde houding van centrale banken is een weerspiegeling van stijgende macro-economische risico’s en in sommige gevallen een aanhoudende te lage inflatie. Protectionisme leidt tot grotere macro-economische broosheid, waardoor het scala aan economische- en marktgevolgen groter is geworden.

Handelsoorlogen en geopolitieke conflicten hebben de meeste invloed op de wereldeconomie. Het vooruitzicht op verhoogde macro-onzekerheid doet vermoeden dat de dollar een voorsprong houdt op andere valuta. Risico’s voor de dollar ziet Blackrock in een afname van de macro-economische onzekerheid, terugkeer van risicobereidheid of een verdere renteverlaging door de Fed.