Amundi: ETF-belegger kiest weer voor aandelen

De totale wereldwijde instroom in ETF’s is in de maand juli uitgekomen op bijna €50 miljard. Dat blijkt uit een maandelijks overzicht van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Opvallend is dat met bijna €30 miljard zo’n 60% van deze instroom naar aandelen-ETF’s gaat. Gezien de lage rente en stijgende aandelenkoersen zou dit niet opvallend hoeven zijn. Echter, de netto-instroom naar obligatie-ETF’s is in het jaar 2019 met zo’n €128 miljard een stuk hoger dan de netto-instroom naar aandelen ETF’s (€96 miljard).

Kijkend naar de Europese in- en uitstromen valt een aantal zaken op. Aandelen-ETF’s waren met een instroom van €8,5 miljard ook hier populairder dan obligatie-ETFs. Op het gebied van aandelen-ETFs waren beleggingen met een duurzaam karakter de winnaar, met een instroom van ruim €1,1 miljard.

In de maand juni stroomde het meeste geld van Europese ETF-beleggers nog naar de VS en trokken ze het weg uit de Eurozone. De afgelopen maand verkozen Europese ETF-beleggers op het gebied van aandelen wereldwijde en Europese ETF’s (instroom van respectievelijk €5,2 en €1,2 miljard) boven Amerikaanse ETF’s (instroom ‘slechts’ €1 miljard).

Op de Amerikaanse ETF-markt waren beleggingen in aandelen uit de eigen regio wederom het populairst met een inflow van bijna €20 miljard. Met een netto uitstroom van ruim €2,2 miljard zijn aandelen uit opkomende landen het minst populair.