Invesco: Handelsbeleid VS zelfoverschatting en wishful thinking

In het handelsconflict met China lijden de Verenigde Staten aan zelfoverschatting en wishful thinking. Dat stelt Kristina Hooper, Chief Global Market Strategist bij vermogensbeheerder Invesco. Het gevolg is een kettingreactie van protectionistische maatregelen, die het hele ecosysteem van vrijhandel verstoort en ook politieke gevolgen kan hebben.

De grote meerderheid van de Amerikanen acht het wenselijk om gunstiger handelsverdragen af te sluiten, constateert Hooper. Het conflict wordt gevoed door de ‘overconfidence bias’: de kans op de gewenste uitkomst wordt stelselmatig te hoog ingeschat. Volgens de Invesco-strateeg zijn er echter ‘geen overtuigende redenen’ om te verwachten dat China significante concessies zal doen. Tegelijkertijd lijden delen van de Amerikaanse economie behoorlijke schade: denk aan de Chinese ban op Amerikaanse landbouwproducten en meer algemeen de onzekerheid die de investeringen onder druk zet.

Naast wishful thinking heeft de regering-Trump de illusie alles onder controle te hebben, analyseert Hooper, uitgaande van de omvang en invloed van de VS. ‘De realiteit is dat niemand de handelssituatie onder controle heeft. De wereldwijde handel is een delicate, bijna fragiele relatie tussen vele verschillende landen. Een protectionistische maatregel van één land kan een kettingreactie in werking zetten die het hele ecosysteem van vrijhandel verstoort, en dat is precies wat er vandaag gebeurt.’

Het toenemende nationalisme van de VS heeft dezelfde houding bij andere landen uitgelokt, wil Hooper maar zeggen. Zo zijn Japan en Zuid-Korea verwikkeld in een handelsoorlog. De verkopen van Japanse auto’s zijn dramatisch gedaald na een Koreaanse boycot, die weer een reactie was op een stap van Japan. Een grotere zorg is volgens Hooper dat deze strubbelingen doorwerken in de internationale politieke verhoudingen. ‘Een voorbeeld: als het handelsconflict tussen de VS en Noord-Korea verergert, dan wordt het minder waarschijnlijk dat China meewerkt aan de ontwapening van Noord-Korea. In het algemeen: economisch nationalisme kan politiek nationalisme worden. We zien dat onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Italië.’

De centrale banken vormen een lichtpuntje. Hooper denkt dat de monetaire autoriteiten voor ondersteuning blijven zorgen. ‘Ik kan me een scenario voorstellen waarin de economie verslechtert, maar aandelen en andere risicovolle beleggingen relatief goed presteren.’