Waar vindt u nog opportuniteiten op de obligatiemarkten ?

Door M&G’s Fixed Income team

Het is niet ondenkbaar dat de rente op overheidsobligaties (kern en perifeer) blijft dalen ten opzichte van het huidige niveau. Is het nog steeds mogelijk om een aantrekkelijk risico/rendement te vinden op de obligatiemarkten?

De wereldwijde groei vertraagde de laatste maanden, maar blijft over de hele lijn positief. Ondanks de solide consumptiecijfers hebben de centrale banken een verdere monetaire versoepeling aangekondigd (en gerealiseerd) om ervoor te zorgen dat de groeivertraging binnen de perken blijft. Nadat de Fed voor het eerst sinds 2008 een renteverlaging heeft doorgevoerd, verwachten wij nu dat de ECB in september een verdere versoepeling van het beleid zal aankondigen.

De verwachte verdere versoepeling van de ECB hebben de afgelopen maanden geleid tot een ineenstorting van de basisrendementen op overheidsobligaties. Het is niet ondenkbaar dat het rendement op overheidsobligaties (kern en perifeer) blijft dalen ten opzichte van het huidige niveau. De beleggers worden immers gedwongen meer risico's toe te voegen aan hun portefeuilles om een positief rendement te behalen.

Maar we zijn van mening dat op het huidige niveau al een groot deel van de monetaire accommodatie volledig ingeprijsd is en dat er een reëel risico bestaat dat centrale banken niet zullen (of kunnen) leveren wat de markt verwacht. In dat geval verwachten we een terugloop in het huidige rendementsniveau, wat de waarderingen en activa met een lange looptijd onder druk zal zetten. Als de economische context daarentegen blijft verzwakken en de geopolitieke risico's blijven escaleren, zullen de rendementen waarschijnlijk verder dalen naarmate beleggers hun toevlucht zoeken tot risicovolle activa. In een dergelijk scenario zou het rendement van de Bund op 10 jaar voor de rest van 2019 negatief kunnen blijven.

Hier zien we nog kansen

Is het nog steeds mogelijk om een aantrekkelijke risico-/rendementverhouding te vinden op de obligatiemarkten? Volgens ons zijn er nog kansen en de beste manier om hiervan te profiteren is via flexibele wereldwijde obligatieportefeuilles.

  • Europese investment grade bedrijfsobligaties. Hoewel we de vertraging van de economische activiteit in Europa niet kunnen ontkennen, blijft een klimaat van gematigd positieve wereldwijde groei, lage inflatie en een soepel monetair beleid ook zeer bevorderlijk voor de activaklasse. Als de ECB opnieuw een QE-ronde voor bedrijven begint, zullen de spreads waarschijnlijk aanzienlijk verkrappen. Ook de waarderingen blijven nog altijd voldoende aantrekkelijk. Bijvoorbeeld de huidige kredietspread van de Euro BBB-index voor looptijden van 1-5 jaar bedraagt momenteel ongeveer 116 basispunten. Met een indexspreadlooptijd van ongeveer 3,2 jaar kunnen beleggers dit jaar een spreadverruiming van meer dan 35 basispunten verteren alvorens daadwerkelijk geld te verliezen, bij gelijkblijvende omstandigheden.

  • Het lange einde van de Amerikaanse BBB-markt. Op dit moment kunnen beleggers een spreadpremie van ca. 50bps vastleggen voor langlopende schulden uitgegeven door een investment grade bedrijf. Aangezien de fundamentals van de Amerikaanse bedrijven nog altijd in goede doen zijn en de Federal Reserve de weg van de versoepeling ingeslagen is, verwachten wij dat het aantal wanbetalingen van bedrijven in de nabije toekomst op een ultra laag niveau zal blijven.