Goud, quo vadis?

Met een goudprijs die momenteel op het hoogste punt van de voorbije zes jaar staat, vragen veel beleggers zich af of het goud nog hoger kan. Bij ETHENEA geloven we dat het volgende koersdoel voor goud rond de 1.550 tot 1.600 USD/ons ligt. Hierbij gaan we er wel van uit dat het rendement op Amerikaanse staatsobligaties blijft dalen, dat er nog meer geld in goud-ETFs zal belegd worden en dat de Amerikaanse dollar (USD) stabiel zal blijven.

Goud wordt over het algemeen beschouwd als een veilige haven, met een kleine, negatieve jaarlijkse kost. Hoewel goud geen coupon draagt, heeft SPDR Gold Shares (de grootste goud-ETF) een kostenratio van 40 basispunten. Als een belegger een vergelijking zou maken tussen goud bezitten (met -40 basispunten) en 10 jaar Bunds bezitten (met -55 basispunten), dan is goud bij een constante koers van de Amerikaanse dollar dus relatief aantrekkelijk.

Veel beleggers hadden voor de recente sterke prijsstijging relatief weinig goud in portefeuille. De goudprijs steeg van zodra alle voorwaarden voor een goudrally vervuld waren (zoals lage reële rendementen, een stabiele USD, een lage ETF-positionering, de aankoop van goud door de centrale banken en de rush naar beleggingen in veilige havens). De rally moedigde vervolgens andere beleggers aan om opnieuw over goud na te denken. Ondanks de recente goede resultaten verwachten wij dat de goudprijs zich zal stabiliseren of zelfs zal dalen als de reële rendementen stijgen, de USD aanzienlijk zou stijgen of als de ETF-stromen zouden omkeren.

Hoewel goud een bekende veilige haven is, zijn er ook andere activa die het overwegen waard zijn. Historisch gezien vallen ook Amerikaanse staatsobligaties en de USD onder deze noemer. Mochten we een escalatie in de handels- of valutaoorlog zien, dan verwachten we dat beide activa het goed zullen doen. In een dergelijk scenario verwachten wij dat de koersen van goud, de USD en de Amerikaanse staatsobligaties gelijktijdig zullen stijgen. In de veronderstelling dat er een ondergrens (in termen van rendement) bestaat voor elke veilige staatsobligatie, dan is de inherente asymmetrie van goud een andere positieve factor - theoretisch gezien heeft het geen bovengrens. Naast de USD zien wij ook de Zwitserse frank en de Japanse yen als belangrijke veilige havenvaluta's.

Tot nu toe varieerde onze goudallocatie in Ethna-AKTIV dit jaar tussen 0% en 5%. Wij waarderen goud voor zijn diversifiërende eigenschappen. Daarom weerspiegelen de veranderingen in onze blootstelling niet alleen onze verwachtingen voor de goudprijs; we herzien en passen ook regelmatig onze goudallocatie aan op basis van de totale veranderingen in onze portefeuille. Dit stelt ons in staat om onze activaspreiding te optimaliseren op basis van onze veranderende macroverwachtingen.