Outlook ASI tweede jaarhelft: diversifiëren met high yield en dividendaandelen

De wereldwijde groei is de afgelopen twaalf maanden vertraagd en gezien de moeilijke tijden voor de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten lijkt een gediversifieerde portefeuille voor beleggers hierop het aangewezen antwoord. Dat kan met beleggingen in onder meer high yield bedrijfsobligaties, aandelen uit goed geselecteerde opkomende landen en alternatieve beleggingen zoals onroerend goed, aldus Andrew Milligan, beleggingsstrateeg bij Aberdeen Standard Investments in zijn vooruitblik op de komende maanden.

Hoofdpunten:

 • De wereldwijde groeivertraging van de afgelopen maanden werd veroorzaakt door bezorgdheid over een handelsoorlog, pogingen tot schuldafbouw in China, de sterke dollar en een cyclische teruggang in de internationale auto- en smartphonemarkten.
 • ASI verwacht dat de wereldwijde groei in 2020 op hetzelfde niveau uitkomt als in 2019, mogelijk 3%
 • Diversificatie lijkt het beste antwoord van beleggers: - Aandelen van ondernemingen uit ontwikkelde landen die hun winst zien groeien;
  - Aandelen uit vooral Aziatische opkomende landen die mogelijk profiteren van Chinese stimuleringsmaatregelen of van het uitwijken van met name Amerikaanse bedrijven naar andere Aziatische leveranciers als gevolg van het handelsconflict VS-China;
  - Europese en Britse dividendaandelen;
  - Amerikaanse en Europese high yield obligaties;
  - Alternatieve beleggingen, zoals onroerend goed.

  Waar gaat het heen met de financiële markten?

  “Wij verwachten dat de wereldwijde economische groei in 2020 op hetzelfde niveau uitkomt als in 2019 – mogelijk rond 3%. De inflatiedruk lijkt beperkt, ook al loopt de loondruk hoog op in sommige landen als gevolg van een lage werkloosheid. Toch zijn dit nog bepaald geen gunstige omstandigheden voor bloeiende aandelen- of obligatiemarkten.”

  Beleggers kunnen het best reageren met het aanbrengen van diversificatie in hun portefeuille. “Wat betreft aandelen komen ondernemingen die een positieve winstgroei laten zien uit zowel de ontwikkelde als de opkomende markten (EM) in aanmerking. EM-aandelen lijken wel risicovoller, omdat ze zowel door handelsconflicten als door een sterke dollar geraakt kunnen worden. Met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2020 zal president Trump zijn favoriete wapen van dreigen met importheffingen misschien weer inzetten. Daar scoort hij goed mee bij zijn aanhang. Maar dreigen is nog niet hetzelfde als daadwerkelijk een handelsoorlog beginnen. De meeste waarnemers denken dat zelfs president Trump zo'n confrontatie in een verkiezingsjaar niet aandurft.” “EM-aandelen uit vooral de Aziatische regio kunnen profiteren van verdere Chinese steunmaatregelen. Stabiliteit staat voorop voor de Chinese regering in dit belangrijke jubileumjaar voor de Communistische Partij. Daarnaast kunnen bedrijven in landen als Vietnam of Korea profiteren als Amerikaanse bedrijven hun activiteiten naar landen buiten China verhuizen. Veel bedrijven proberen nu al onder druk van de Amerikaanse regering hun toeleveringsketens te heroriënteren.” “Renteverlagingen zijn meestal een goede reden voor het kopen van activa met yields, carry of spread. Dat verklaart waarom hoogrentende bedrijfsobligaties aantrekkelijk kunnen zijn, met name in de VS en Europa. Obligaties uit de groeilanden zijn ook een optie. Natuurlijk moeten beleggers wel selectief zijn, hoewel probleemlanden als Venezuela of Turkije toch al geen grote rol spelen op de obligatiemarkten voor opkomende landen.”

  “Volgens ons heeft het weinig zin om veel risico te nemen bij staatsobligaties wanneer de waarderingen sterk uiteenlopen. Kijk maar naar het recente, sterker dan verwachte banenrapport in de VS en hoe snel de verwachtingen van beleggers daarop veranderden.” “Ook alternatieve activa kunnen voor inkomen zorgen in een wereld van lage rentes. Vastgoed is bijvoorbeeld een optie, al blijft het opletten nu de detailhandel in veel landen onder druk staat, met name in de VS en het VK, vanwege de onverbiddelijke opkomst van e-commerce. Aan de andere kant is er in veel economieën een grote vraag naar kantoorruimte, datacenters, logistieke sites, hotels, studenten- en residentiële huisvesting. De sleutel is zoals altijd de locatie, en of het aanbod boven de vraag groeit. In sommige landen, zoals Duitsland, begint een huizenbubbel te ontstaan, terwijl de huizenmarkt in landen als Canada en Australië het juist moeilijk heeft.” “Ook dividendaandelen zijn nuttig om een portefeuille te diversifiëren. De dividenden zijn vaak hoog, vooral in het VK en Europa. Verder kunnen beleggers profiteren van het aankopen van eigen aandelen door vooral Amerikaanse en Britse bedrijven. Er is ook de positieve impact van fusies en overnames, waarin het Verenigd Koninkrijk voorop loopt. Het cumulatieve effect kan aanzienlijk zijn: de koers van de wereldwijde aandelenmarktindex is de laatste 15 jaar met ongeveer 100% gestegen, maar het totale rendement bedroeg ongeveer 200%.”

  “Ten slotte wenden we ons tot de wisselkoersen. Sommige EM-valuta’s zullen de komende maanden verzwakken, naarmate de renteverlagingen doorgevoerd worden. De dollar kan terrein verliezen, met verdere renteverlagingen die de aantrekkelijkheid van carry kan verminderen. De enige munt die volatiel kan worden, is het pond sterling. De onzekerheid over de Brexit in de eerste weken van het premierschap van Boris Johnson heeft het pond in de richting van eerdere diepterecords geduwd ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar. Naarmate de Brexit-deadline van 31 oktober nadert, lijkt verdere onrust waarschijnlijk.”